Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

PÉLDA EGY PÁRKAPCSOLATI ELEMZÉSRE!

2014.01.03

PÉLDA EGY PÁRKAPCSOLATI ELEMZÉSRE!

 

1xx

4x

7

2

5x

8

 3

6x

9x

1x

 

4xx

7x

2

5

8

3

6

9x

                                              

 

 

                                   

 

 

Harmóniapont=kulcsszám+kulcsszám 4+4=8

 

Kulcsszám:8

 

Súlypont:4

 

NapA:k

 

Hold j

 

Merkúr:C

 

VénuszD

 

MarsE

1x

4xx

7x

2

5

8xHarmónia pont is

3

6

9x

                                                                           

Kulcsszám:9

Súlypont:1-e

 

NapA:f

HoldB-d(

MerkúrC:

 VénuszD 

 

MarsE

 

Kulcsszám = Hónapszám5 + 4=9=Napszám (egyszámjegyű összege!)

A Nő: kulcsszáma:9

A férfi kulcsszáma:4+4=8

Harmóniapont: 9+8=17=8

Tehát ebben az esetben a férj oldja  meg a felmerülő problémákat a kapcsolatukban.

Folytatásként nézzük:

A kulcsszámotok9-8-as harmonikus és kiegyensúlyozott kapcsolat van közöttetek, együtt nevettek, s néha együtt sírtok. De az évek folyamán nem ugyan azt a személyes évet élitek, ezért időnként nézeteltérésetek lehet. A férjed a jövő céljait, terveit építi ki, amit meg is valósít. Rendkívül tárgyilagosan közelít a dolgokhoz, eltökéltsége és a makacssága miatt valóban képes a hosszú távú célok megvalósítására. Vitákban hajthatatlan, és a legtöbb esetben meggyőzhetetlen.

A feleséged a feladatokhoz jó irányt mutat, igy kialakul egyfajta összetartozás-érzés, amely, családi, és más összejöveteleken ez meg - megmutatkozik. Ez arra motivál mindenkit, hogy kihozza magából, és családjából a legjobbat. A közös munkátokkal kapcsolatban, a család minden tagja tudja, hogy a feleségeddel együtt a sikert éritek el. Mind a kettőtöknek nagyon jó a kézügyessége.

A feleségednek művészi képességei vannak. Szereti a kerti munkákat is ott is megmutatkozik a jó ízlése.(6-DElképzelhető, hogy szépen öltözik, ez megmutatkozik az otthonotokban is. Ha vendégek mennek hozzátok az biztos, hogy ki van szolgálva, és a teríték is ízléses. a feleséged-imád vendégeket fogadni. Mindkettőtöknek fontos, hogy legyenek céljaitok, terveitek a közös otthon illetőleg.

A család nagyon fontos számotokra! Ha az életben problémátok merülne fel, mindig meg tudjátok majd oldani. A férjed tökéletesen tisztában van a szellemi képességeivel. Gondolatvilágát, döntéseit a mindennapok feladatai mellett, a pillanatnyi hatások befolyásolják. A férjed kifejezetten szerencsés, ezért érdemes neki lottózni, de soha sem fix számmal. Ő föntről kap tudást, amely mintegy "ösztönösen" segíti őt a helyes döntések meghozatalában. De a dolog messze nem ilyen egyszerű, (7)- ugyanis Ő a lehető legkritikusabb!

 

Az isteni képességek olyan mértékben vannak jelen, hogy a nélkül is hatnak, hogy tudna róla. Ha pedig nem tud valamiről és az úgy is működik, akkor a nem feltétlenül olyan irányban fejti ki hatását, hogy az számára földi megközelítésben kellemes, hasznos, örömteli. Feleséged gondolatvilágát, döntéseit a neveltetése, a gyermekkori tapasztalatok, a múlt érzelmei határozzák meg. A képleted szerint nincs önbizalmad ennek hátterében, még ha oly hihetetlenül is hangzik az áll, hogy nem szereted önmagadat. Ezért gyakran érezhetsz lelkiismeret furdalást akkor, amikor a szeretteid helyett önmagadnak vásárolsz valamit.

A férjed gondolkodásmódját, döntéseit elsősorban a múltban megélt események befolyásolják, melyből erőt, önbizalmat merít. Eredeti gondolatvilága hatalmas, mert az adott témakörben igyekszik minél több ismeretet, és tudást szerezni, és szűk, mert az érdeklődési körén kívül esőket észre sem veszi. Szkepticizmusa, ahogy a "fejemet a homokba." mentalitása is e tőről fakad. A benne rejlő hirtelenség nem várt, gyakran ellentmondó cselekedetekben, hirtelen sorsváltozásokban, néha balesetveszélyben mutatkozhat meg.

Emberbaráti szeretete, legendásan humanitárius oldala kiváló baráttá teszi. Ebből eredően vonzza is magához a segítségre éhező embereket. Bár a támogatása elsősorban a szűkebb környezetére vonatkozik, velük szemben viszont határtalanul! A szellemiséghez kötődő érzelmei különös szabadságot igényelnek. Ugyanis szüksége van a tudatra, hogy "független", hogy "szabad". Pontosabban egy olyan korlátozás nélküli kapcsolatra, ahol akkor marad, ha tudja: bármikor elmehetne.

Mindettől függetlenül, az egymással harmóniában lévő (B) kapcsolatokról elmondható, hogy a „tányércsörgések ellenére” elegendő lelki tartalékkal rendelkeztek egy boldog és tartós házasságra. Mindketten tökéletesen tisztában vagytok a jó szellemi képességetekkel, melyből mindig erőt és önbizalmat tudtok meríteni. Azonban a harmónia számotok, mind a kettőtöknek a (8) által jelzett harmonikus a kapcsolat, de időnként emiatt nem rejtitek véka alá a véleményeteket. Így a kimondott szavak időnként nézeteltérésekbe torkolnak. Ugyanakkor ez a fajta őszinteség, biztonságot is takar kettőtök között.

KÖZÖS MUNKA ÜZLETI ÉLET MUNKATÁRS!

A férjeddel együtt dolgozni szinte lehetetlen. "A tett halála az okoskodás." Szavait szem előtt tartva gondolkodás nélkül, ösztönösen cselekszik. Viselkedésében az "én vagyok a szint" jelleg érvényesülhet, vagyis a nála gyengébb, lassabb embereket ki nem állhatja. Saját érdekeit védelmezve szinte kizárja a külvilágot, önfejűsége és türelmetlensége eredményeképp gyakran elhamarkodottan cselekszik.

Kudarcai ennek ellenére nem tántorítják el, hanem tovább fokozzák az amúgy is átlagon felüli küzdőképességét, így az élete nem más, mint egy örök küzdelem. Fegyvere és egyben erénye: a gyorsaság! A hagyományok iránti vonzódása mellett, a lépéseit rendszerint előre kiszámítja. Környezete számára a szavai gyakran pesszimizmust hordoznak, ebből eredően az elért eredményeket rendszerint alábecsüli, és mivel nem tudja (vagy nem akarja) értékelni azok valódi súlyát, dicséreteket sem mindig osztogat.

Esetenként előfordulhat, hogy a hozzá közelállókat, mások "megijesztéseként", pusztán csak távolságtartásként rossz színben tünteti fel. Rendkívül tárgyilagosan közelít a dolgokhoz, eltökéltsége és a makacssága miatt valóban képes a hosszú távú célok megvalósítására. Vitákban hajthatatlan, és a legtöbb esetben meggyőzhetetlen.

Miért is nem tudtok együtt dolgozni.

Mivel ösztönösen rettegsz a kiszámíthatatlan dolgoktól (a meglepetésektől), kritikus alaptermészetednek szüksége van a keretek által nyújtott biztonságra. Azaz fontos, hogy ismerjed az életedet övező határokat, legyen szó akár a munkáról, vagy akár az érzelmekről.

Fenntartásaidból eredően a külvilágból érkező hatásokkal szemben bizalmatlan vagy, ezért igyekszel minden dolgot a megfelelő helyre tenni. Ez a fajta rendszerező hozzáállásod azonban alkalmassá tesz arra, hogy a mások által lényegtelennek tűnő apróságokat is észreveszel. Mivel ezeket magadban tartani nem tudod, így a kritikák hamar felszínre kerülnek.

Ezen kritikák többségét ugyan segítségnek szánod, a legtöbben ezt mégis félreértelmezik. Nagyfokú józanság és gyakorlatias megközelítés jellemzi a gondolkodás módodat. Gondolataid konkrétumokhoz kötődnek, így szigorú rendszerezés alapján körüljárod a dolgokat. Talán ezért is veszel észre olyan részleteket, amelyeket mások nem.

Mivel kritikusan mérlegeled a helyzetek valamennyi oldalát, esetenként elveszhetsz a részletekben. Tökéletességre való törekvéseidnek számos jó oldala van, többek között a kiemelkedő pontosságod, azonban a legnagyobb problémád, a túlzott aggodalmaskodás.

Félelmed attól, hogy valamit elfelejtettél, odáig vezethet, hogy a tökéletességet keresve nem tudod befejezni a munkádat, vagyis nem mindig látod az erdőt a fától. Szervezőkészséged az ő szemében gyenge, ezért akkor érzed magadat biztonságban, ha pontosan tudod, hogy mi a feladatod. Tanító jellegű megnyilatkozásaid csipkelődőek, sokszor sértően találóak.

A külvilág számára a csípős nyelved, talán az egyik legnehezebben elviselhető tulajdonságod. Cselekedetei elméletileg tökéletesek, a gyakorlatban azonban nem mindig azok. Sokszor kénytelen-kelletlen hozod meg a döntéseidet, ráadásul azokat könnyen meg is változtatod. Erősséged, az akaratod másokra finoman történő "rákényszerítésében" rejlik.

Erre szoktam Én mondani, hogy két dudás egy csárdába nem fér. Férjeddel Te azért is nem tudsz együtt dolgozni, mert te mindent szeretsz megtervezni. Ki nem állod a vitát, a gyors döntéseket te sokkal inkább szereted az elegáns és stílusos dolgokat. A férjed is szereteti, de Ő a ki tűzött elveihez, céljaihoz ragaszkodik és mindenkit elsöpör az útjából, mert csak az a jó, amit ő csinál. Vitában pedig verhetetlen Te pedig érzelmeidben a társad helyezed előtérbe, mert számodra fontosak az érzelmek. Szereted megtervezni a munkád menetét.

Feladataihoz spontán látsz hozzá, vagyis alkalmazkodsz a helyzet kínálta lehetőségekhez. Vitát és nézeteltéréseket eredményez, továbbá azt, hogy nem tudtok "együtt dolgozni". Ezért a közös hivatás vagy munkahely kerülendő! Férjed önfejűsége akár önmaga feláldozásáig is elmehet, csakhogy érvényre jusson mindaz, amiben hisz. Így alapvonása az a makacsság, amellyel az elveihez és az eszméihez ragaszkodik!

De ebben a kapcsolatban Te vagy az (5) irányító, míg a férjed a követő. A hétköznapi apró dolgokban engedsz a férjednek a kettőtök életébe meghatározó döntéseiben viszont nem! A probléma akkor következik be nálatok, amikor a férjed úgy érzi, hogy te visszafogod, a feleséged pedig úgy érzi, hogy te elnyomod őt.

A másik problémátok, hogy nincsen (8) így az életben adódó megpróbáltatások révén kell megszereznetek a felelősségérzeteteket. De viszont van (1) mind a kettőtöknek, de igazából a 8-as is megtalálható, de azért igen-igen meg kell dolgoznotok mindkettőtöknek. Tehát egyikőtök sem viseli el a más emberek által megfogalmazott kötelmeket, csak azt szeretitek tenni, amit Ti magatok kívántok, illetve jónak tartotok.

Anyagi helyzet.

Mindketten nagyszerű kézügyességgel rendelkeztek jó egészséggel és nagyszerű fizikai állóképességgel, bár a férjed 20% többel rendelkezik, mint te. A férjednek az átlagosnál erősebb célra irányulást és sikerességet jelent, jóllehet ebben a 7-nek van kiemelt szerepe, ami némileg árnyalhatja ezt.

A tehetséget alapvetően a 7 jelenti, ami egy csiszolatlan gyémánt. Tele van életenergiával az élete folyamatos mozgásban van. Amíg mások csak tervezgetnek, vagy álmodoznak, addig ő cselekszik. Ha egyszer meghozott egy döntést, azonnal a szerint cselekszik. A fizikai állóképessége kivételesen magas.

A pihenés, a megfelelő étrend és a testmozgás kulcsfontosságúak számára. A férjed életében az anyagiak megteremtésével lesz a legnagyobb próbatétele. Ugyan a 2-5-8-tengelyen nincs száma a (jelen), de kevésbé jelentősek a számára, így a döntéseit sem befolyásolják. 

A képletedben viszont van két nulla -0-0-igy mindig van lehetőséged újra kezdeni életét, vagy szélsőséges esetben akár azt, hogy egy súlyos betegséget (vagy balesetet) legyőzve megmenekül a halálból. Természetesen az újrakezdés (vagy újjászületés) mint fogalom az élet számos más eseményében is megnyilvánulhat, ilyen lehet például: Gyökeres otthonváltozás (külföld)

Ez az életében már be is következett, mert sokat dolgozott külföldön. Tehát vannak nehézségei anyagi terén, de egy új hitből eredően, a jelenben élő szellemiségéből mindig erőt merít! A nevében viszont szerepel az (5-ös) E:5-igy a tárgyalóképessége, kiváló a szavakat művésziesen használja.

A feleségednek viszont a 4-5-6-os számtábláján minden szám kap egy jelölést. A feleség is nagyon sok akaraterővel és lelkierővel rendelkezik, és ezért rengeteg dologban nagyon jó képességekkel is. Ugyanakkor a jelen realitását, az anyagiak takarékosságával is párosítod.

A kapcsolatotokat a hűség mellett, határtalan gondoskodásod is jellemzi. Akár egy "szolga", úgy teremted meg a családodnak mindazt a kényelmet és biztonságot, amelyet önmagad talán sosem, vagy csak mérsékelten élvezel. Anyagi gondjaitok az életben nem mondom, hogy nem lesznek, de közösen mindig meg tudjátok oldani. A Te születési képletedben is van egy nulla 0-4-én születtél így Te is olyan élethelyzetekből tudsz kimenekülni, ami másnak sok gondot, okozhat.

ÉRZELEM, LELKIVILÁGOTOK!

Hold (Föld - Víz). A kapcsolatotok hosszútávon fog működni, bár a férjed a környezete szemében néha szélsőségesnek tűnő lelkivilágát: biztonságérzetének függvényében hol jéghideg, pesszimista megnyilvánulások, hol pedig mélyről feltörő magabiztosság jellemzi.

Talán ösztönösen fél a csalódástól, ezért igyekszik szilárd és tiszta keretek között tartani az életét. Biztonságérzetét elveszítve azonban hajlamos a munkába temetkezni, és az sem ritka, hogy valóban mély depresszióba süllyed, melyből persze a külvilág semmit sem érzékel, ezért gyakran ott sír, ahol senki sem látja. Felelősségérzete odáig vezethet, hogy erején felül vállal kötelezettségeket, feladatokat (mások, elsősorban szerettei helyett), vagyis önmagát túlhajszolja akár az egészsége rovására is.

A csalódástól való félelme miatt kapcsolatai erősen visszafogottak. Ebből eredően a kapcsolatait, lassan adagolt érzelmek jellemzik. Szép szavakkal ellentétben, a biztonságot nyújtó gondoskodással szeret. Érzelmei sokkal inkább a szellemiséghez, mintsem a szívhez kötődnek. Talán ebből eredhet könnyed érzékisége és furcsa szabadságszeretete is.

Szüksége van ugyanis az állandó (főleg szellemi) függetlenségre. Ez a különös ellentmondás már a kezdetekben is megmutatkozik. Mivel az érzelmeit a szellemiség irányítja, a szerelmet, mint megfoghatatlant nehezen kezeli. Hogy mindezt palástolja, vonzerejét fenntartva taszító, ellenkező, sőt néha fölényeskedő viselkedés mögé bújik. Ezzel versenyhelyzetet teremt, hiszen így a te számodra, elérhetetlenné, vagyis izgatóvá válik.

Az élete párját hosszú "tesztelések" után végül az lehet a társa, aki egyben a barátja is. Vagyis ismeretségből barátság lesz, a barátságból pedig szerelem. Különös viselkedése azonban - illetve eredeti, szinte megváltoztathatatlan elképzelése a kapcsolatokról számos problémát tartogathat. Feleséged) ugyanis előbb-utóbb felfedezi a viselkedésed mögött meghúzódó, félelemből táplálkozó gátlásosságodat, azaz idővel megszűnik a vonzerő. Ekkor érnek a hirtelen változások, a felismerések és a csalódások.

Ebben az esetben reakciója megsemmisítő erejű, hiszen valódi érzelmeivel ellentétben elveire hallgatva hozza meg döntéseit, még akkor is, ha azokat később megbánja. Előfordulhat, hogy szabadságvágya vagy kötöttségektől való félelme magányossághoz, esetleg a szenvedély nélküli érzelmek hajszolásához vezethet. De családjához hűséges és gondoskodó még akkor is, ha ezt nem mutatja ki.

A feleségednek hullámzó hangulata, lelkivilágára éppúgy hatással lehet egy szépen kimondott szó, mint egy mások számára jelentéktelennek tartott grimasz. Érzékenységed miatt a megnyilvánulásaid olykor terjengősek, hiszen beszéded közben gyakran keresel visszaigazolásokat a megérzéseidre. "Fényképező" memóriádnak köszönhetően hajlamos vagy a "másolásra", vagyis előfordulhat, hogy kissé átalakítva, de utánozza mások szokásait, szavait.

Elvárásaiban ugyanakkor nagyon igényes, ragaszkodik a saját érzelmi tempójához, ebből fakadóan sokszor szeszélyes is lehet, ilyen esetekben előfordulhat, hogy a valóban jó színészi képességei elragadtatják. Az embereket nem látja, sokkal inkább érzi, talán ezért is kiváló tanácsadója másoknak. Szeretete és a kötödése olyannyira erős lehet, hogy az szinte már-már fojtogató.

Lelkivilága női vonásokkal színesedik, ez számos dologban megmutatkozhat, pld. a főzési tudásában (háziasságában) gyermek (ek) szeretetében vagy adott esetben felnevelésében. A múlt, vagyis az emlékek kiemelkedő szerepet játszanak az életében!

Az élete egyébként olyan, mint egy színpadra írt darab. Számára a legfontosabb mindent eldöntő momentum, hogy a társára büszke lehessen. Ez nagyon fontos számára. Szenvedélyessége viszonylag hamar lángra gyújtja az érzelmeit. A külvilág előtt látható szépséget részesíti előnyben, vagyis a szép ruhát, az ápoltságot és természetesen a megjelenést."Érzelmei színpadán" azonban szükség van szereplőkre is. Főszereplőként a nagyszerű hős képében kápráztatja el partnerét. Pontossága, feltűnő megjelenése, tisztasága már önmagában is fél siker, melyet magabiztossága, kezdeti nagyvonalúsága csak tovább fokozhat.

 

Ezek a külvilág számára színpadiasnak tűnő jelenetek kiemelten fontosak az Ő számára. Ugyanis pontosan ezek a "hősies" jelenetek tartják életben tartós kapcsolatait. Mintha őrláng lobogna szívében, úgy őrzi emlékezetében kapcsolatának kezdeti, színpadi elemeit. A színpadon kívül azonban számos probléma kísérheti érzelmi életét. A hazugságot, a pontatlanságot, az ápolatlanságot senki sem viseli el, Ő egyenesen ki nem állhatja! És akkor még nem is említettük a kritikák által kiváltott sértődékenységét.

Akár egy művész, úgy sértődhet meg. Uralkodási vágya néha odáig vezethet, hogy partnere úgy érzi, örülnie kell annak, hogy Ő a társa. Pedig csak arról van szó, hogy partneréből a legtöbbet szeretné kihozni, mert a párjához hűséges és odaadó. Szeretteiért, elsősorban a vérszerinti rokonaiért, oroszlánként küzd. 

Az egészség

Kicsit mostoha területként, ugyan kevésbé áll az érdeklődésünk középpontjában, mégis a legfontosabb életterületünk! Hisz nélküle, semmit nem ér az egész!

Feleség. A szűz Napjegye miatt tüdő, gyomor, bőrével lehetnek problémái. További egészségügyi problémák: Jobb oldali tüdő, nyelőcső, jobb mell. Jobb csípő, láb.Szív, bal oldali tüdő, mell, nőgyógyászat.

Férj. Vízöntő: ízületek, gerinc, hasnyálmirigy, epe, láb. Jobb oldali tüdő, nyelőcső. Jobb csípő, láb. Gyomor és emésztőrendszer, epe, máj nemi szervek. Szív, bal oldali tüdő, mell a születésnapotok száma mindkettőtöknek 4-, mert 4-én születettek így az egészségügyi problémátok is ebben megegyezik.

A testi tüneteitek minden esetben a nehézkességgel és a rugalmatlansággal vannak összefüggésben. Ezek például, megnyilvánulhatnak az emésztés problémáiban: gyomorfekély, epekő, cukorbetegség, székrekedés stb. Ezek abból adódhatnak, hogy nem szeretitek a változó körülményeket, a váratlanul adódó helyzeteket.

Nem „veszi be a gyomrotok”, hogy a dolgok nem pontról pontra az ti elképzeléseik szerint történnek. Nem tudtok és nem is, szeretek spontán reagálni. Nem engeditek el azt, ami az tiétek. A székrekedés is ennek a testi tünete. Pedig az lenne a legfőbb tanulnivalótok, hogy szívesen és önként változtassatok a terveiteken, ha a helyzet úgy kívánja. Amennyiben ez sikerül, a fent említett tünetek azonnal csökkenni fognak!

A másik terület, ahol ez megnyilvánulhat: a csontok, illetve a törések, hiszen aki nem rugalmas, az eltörik. Ezért is fontos, hogy igyekezzetek alkalmazkodni, változtatni megrögzött szokásaitokon, hogy ne kelljen a csontjaitoknak törnie.

GYEREKEK, TESTVÉREK SZÁMA!

Feleségednek a 6-9-tengelyen 2-jelőlés van így életében két gyermek születésre van esélye, ami már meg is született. A férjnek egy jelölése van, de két gyermeketek van, így arra lehet következtetni, hogy egy gyermekével szorosabb a kapcsolata, míg a másikkal lazább.

A feleség az évek múlásával mindkét gyereket szorosan magához láncolja és ki zárja az Apát a közös nevelésből.

A Férj későbbiek folyamán is azzal az egy gyermekével szorosabb lesz a kapcsolata idősebb korában.

Testvérek száma a feleség részéről három, de egy élő testvére van, mert ha jól tudom egy meghalt születésekkor.

Azzal az egy testvérével viszont nem mindig lesz harmonikus a kapcsolata (Szatúrnusz-3-as ház) jelzi, hogy sok nézeteltérése lesz a testvérével. A férj részéről egy testvért jelez, egy testvére is van. A fentiekben már leírtam, hogy milyen a viszony a testvérekkel, rokonokkal, Erre most nem térnék ki.

Ezennel a tanfolyam végére értünk!

Bízom abban, hogy a tanfolyamon tanult anyaggal tudól segíteni a hozzád forduló férj, feleség, gyermek, vállalkozásban felmerülő problémákban. E- tanult anyag segítségével, elkerülöd Te is az elkerülhetőt, és kihasználod a kihasználhatót.
 

Üdvözlettel

Fekete Gyuláné

Zsóka

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

erika6@citromail.hu

(Erika, 2016.12.18 15:57)

Kedves Zsóka!
Nagyon tetszik a párkapcsolat elemzése, de tiszta szívből sajnálom a Férfit, hogy ilyen gonosz Nővel él. A két közös gyereket, ha elválnak, akkor az Apa ellen fordítja, ha jól értelmezem. Szomorú, amikor egy nő így gondolkodik, mert a gyerekeknek Anyára, és Apára van szükség, de ha még is megteszi az Anya, akkor a sorstól úgy is visszakapja.
Sok sikert kívánok a további munkájához!
Üdvözlettel
Erika