Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Párkapcsolat az asztrológiában

2012.02.07

Párkapcsolat a horoszkópbanPárhoroszkóp

Napjainkban egyre népszerűbb a párkapcsolati horoszkóp (szinasztria) készítése, mely két ember horoszkópjának összevetéséből áll. Két horoszkóp összevetítése nagyon sok dolgot megmuthat két személy összeillőségéről. Pontos radix esetében érdemes a horoszkópot oda-vissza megvizsgálni, mert így több információt nyerhetünk. Erre két alapvető módszert szoktak alkalmazni: a szinasztria vagy párhoroszkópot és az összetett horoszkópelemzést.

Hogyan értelmezzük? Elsősorban megnézzük, hogy milyen bolygók alkotnak egymással fényszögeket – ezek lesznek a kapcsolódási pontok. Továbbá megállapítjuk, hogy annak a személynek, akinek a szempontjából elemzünk a társának bolygói milyen horoszkóp házakban helyezkednek el. Ezek lesznek azok az életterületek, ahol a másik támogatni vagy akadályozni fogja megnyilvánulásaiban. Ezt csak igazán már összeforrott, közeli barátságok vagy párkapcsolatok esetén érdemes vizsgálni.

Ha pontos radix-szal dolgozunk, akkor ismerjük annak elzárt házait (IV.6.8.12), ha ide esnek a planéták, azt mutatják, hogy valami „le törleszteni valójuk” a horoszkópok tulajdonosainak egymással. Ezek a személyek nem küldhetik el egymást „csak úgy” az életükből. Az a ház ahova a másik horoszkóp Napja esik, megmutatja, hogy a „Nap által jelölt személy egyéniségére, arra, hogy mit vár el az első radix által jelölt személytől ebben az életben.

Az asztrológiai tanácsadás során sok ügyfél kérdezi, hogy miért van, az, hogy egyes emberekhez vonzódunk, míg másoktól viszolygunk? Miért van az, hogy valakivel az első pillanattól jól kijövünk, másoknál pedig az is gondot okoz, hogy egy-két szót kinyögjünk? Különféle magyarázatok születnek erre a jelenségre 

Minden ember rendelkezik egy személyes energia lenyomattal, amit a születési horoszkóp jelenít meg. Jellemünk, vágyaink, álmaink, érdeklődésünk és képességeink mind kiolvashatóak belőle.

Amikor találkozunk valakivel és az illető valamilyen benyomást tesz ránk, személyes energiatereink kommunikálnak egymással.

A kérdés, hogy azokat a sorshelyzeteket, amit ma teremtünk magunkban, hogy vagyunk képesek megoldani, lereagálni, hogy ezeket a megoldásokat, hogy fogadjuk el a másiktól. 

Azt kellene végre megtanulni, hogy az emberek nem önmagukért, hanem egymásért születnek. Nem létezhet egyéni boldogság, ez egyszerűen nincs. Egyedül, egymagában egy lény sehol sem létezik. Mindig kell, viszonyulnia, alkalmazkodnia valamihez, valakihez. (Apa, Anya, Anyós, Após, munkahely, szokások rendeletek stb.)

A legkönnyebb boldognak lenni, ha a másikat teszed boldoggá. Ő neked van teremtve. A lényeg, hogy akit kapunk párt, azt értünk kapjuk.

Vannak olyan élethelyzetek, ahol ezek az analógiák már nem jöhetnek létre. De akkor keressük meg, hogy hol, ki lesz az, az ember, aki abban tud segíteni. El lehet válni, lehet párkapcsolatot változtatni, de soha ne azért, mert Én jobbat akarok. Válj el azért, mert egyedül akarsz lenni. Válhatsz azért, mert szabad akarsz lenni, nem akarsz korlátokat a párodtól. De azért ne, hogy jobb legyen, mert jobb nem lehet, csak más.

Eleve elrendeltetett, hogy milyen a párkapcsolatunk?

Mielőtt leszületünk, már választunk egy feladatot, amit meg szeretnénk élni ebben az életben. Ez a választott feladat egyben kijelöli azt az utat, amely alapján ezt el kell érni. Ezért jönnek meg az ember életében a segítők, a társak, azok az emberek, akik ebben tudnak engem segíteni, támogatni.

Létrehozzák az életemben azokat az élethelyzeteket, amiben Én ezt meg tudom valósítani. Kérdés, hogy Én ezt a feladatot el tudom – e, a magam számára képzelni? A párkapcsolatunk mindig a tanulás lehetőségét hordozza számunkra, az egyik legfontosabb tanítómesterünk, házastársunk lehet.

Párunk egyfajta "tükörként" is működik számunkra, - kíméletlenül rá fog mutatni a hiányosságainkra. Ekkor eldönthetjük, hogy ellenséget látunk-e benne, vagy tisztelni fogjuk azért, amiben jobb nálunk. Ideális esetben a különbségek még hatékonyabbá tehetik a párt.

Hogy milyen tükröt tartanak egymásnak, ezt nekik kell tudniuk, érteniük

A lényeg, hogy boldog legyen!

KAPCSOLATOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ:
Bármennyire is erős a szerelem köteléke, hosszú távon egy egészséges kapcsolat életképességében az is nagyon fontos, hogy a partnerek képesek legyenek meghallgatni és megérteni egymást. Mikor a romantika és a szex heves lángjai már lecsillapodtak, nagyon sok kapcsolat laposodik el a kommunikáció hiánya miatt. A kommunikációra való képességet horoszkópjában a Merkúr mutatja

A kapcsolat jellege nemcsak szerelmi lehet, hanem rokoni, szülői, baráti vagy akár  üzleti élet céljaira végezzük is. Az értelmezés sokszor képes segíteni abban, hogy jobban meg tudjuk érteni a másikat és annak okát, hogy miért viselkedik egy adott módon irányunkban.

Üzleti értelemben vett kompatibilitáshoz főleg a Szaturnusz és a Jupiter fényszögeit kell megnéznünk, és a Merkúrt: a Jupiter fényszögei gyakran megmutatják, hogy pénzügyileg egymás hasznára tudnak-e válni a felek, és, hogy valóban megbíznak-e egymásban.

A problematikus Neptunusz-fényszöget is megkel vizsgálni, mert megmutatnak mindenféle félreértést, hamisságot, hasonlókat. Üzleti célok esetében mindezek ellenére mégis elemeznünk kell szinte minden tényezőt, de a legtöbb esetekben például a szexuális összeillés vizsgálata szépségtelen. A Nappal és a Holddal kapcsolatos dolgoknak sem kel annyira kompatibilitásnak lenniük, bár ha jó, az kétségtelenül javítsa a kapcsolatot.

Én, aki vagyok, és Te, aki mellém rendeltettél”

Házassági,kérdéseK.

Mindenkinek csak egy kérdés jár a fejében a kamaszkorban.

"Mikor fogok férjhez menni?

A házassági kötelék létrejöttéhez nem elég az, hogy a két fél „jól kijön” egymással, közös az érdeklődésük vagy azonos a világnézetük. Ehhez elég lenne csak a szerelmi házat, az 5. és a 11-es házat vizsgálni, ám ebből nem lesz még házasság. Kevés a két ellentétes nemű ember egymáshoz való vonzódása, a szexuális, erotikus-érzéki kapcsolat, hiszen jól tudjuk: nem elhanyagolható összetevő, de önmagában ez is kevés az életre szóló kötelék kialakításához. Meg kell tanulnunk, szeretni.  

Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben élvezhessük tökéletes és örömteli emberi kapcsolatainkat, gondosan meg kell vizsgálnunk, képesek vagyunk-e szeretetet adni és elfogadni. Születési horoszkópunkban rendszerint a külső bolygók (Szaturnusz, Neptunusz, Uránusz, Plútó) nehéz fényszögei a Holdhoz vagy a Vénuszhoz jelzik azokat a problémákat, amelyek valószínűleg kifejeződnek minden szoros társkapcsolatunkban. A tartósabb emberi kapcsolatok horoszkóp összevetésében az a fél irányítja a kapcsolat menetét, amelyik fél külső bolygói (Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó) fényszöget vetnek a másik fél belső (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars) bolygóira és aszcendensére.

Hogy van-e házasságot jelző szívbéli hajlandóság, és milyen mértékben számolhatunk vele, azt a két fél horoszkópjában lévő Jupiter aspektusaiból állapíthatjuk meg. Jupiter az asztrológiában a törvényhozó.

A házasságlevelet alá szoktuk írni, így törvényesítjük a párkapcsolatot. Ezért a Jupiter a kapcsolat törvényesítésének lehetőségét mutatja.

Ha az egyik fél Jupiter bolygója kapcsolódik a másik fél Vénuszával, akkor már megjelenik az érzékiség is. Ha az egyik fél Jupiter jól kapcsolódik a másik fél Szaturnuszával, ez nem engedi meg a káros feszültségeket érvényesülni, sőt előmozdítónak és ezért kívánatosnak tekinthető.
Ahhoz, hogy egy kapcsolat kiállja az idők és az élet viharait, a jó aspektusoknak, erőseknek és pontosaknak kell lenniük. Legbiztosabb a két Jupiter kapcsolódása, valamint kapcsolataik a fontos pontokhoz.

Szerelem első látásra azok a kapcsolatok, amikor a másik aszcendense a mi 5. házunkba, a szerelem házunkba esik

Aszcendens, Nap, Hold, Vénusz.
Egy házasság alakulása 96%-os biztonsággal megmondható. A csillagok hatásával ellenkezően is lehet élni, lehet olyan időszak, amelyben az ember felülkerekedhet a kozmikus hatásokon, de hogy ezt tartósabban meg lehetne tenni, az kevéssé valószínű.

A Nap és a Hold kapcsolata a legfontosabb!

A Napjegy mutatja, hol ellensúlyozzuk gyengeségeinket

A Nap helyzete horoszkópunkban szimbolizálja általános pszichológiai karakterünket. Ahogyan a Nap energiája nélkülözhetetlen a létünkhöz, a stressz és a mindennapi problémáink leküzdéséhez szükséges energiát is belőle nyerjük.

A Napot és a Holdat egy párnak kel tekintenünk.

A legtöbb ember a szerelemben a lelki társát akarja megtalálni, vagyis a bennünket kiegészítő, másik felünket. A Nap a férfi, a tudatos énünk, akaratunk, míg a Hold a nő, a tudatalattink, érzelmeink kifejezője. Két ember összeillőségének felismerésében különösen fontosak a Nap és Hold egymással alkotott fényszögei.

 A Hold helyzete, mely megmutatja, milyen érzelmekre vagyunk, képesek megmutatja érzelmeink jellemzőit. Polaritást képeznek- egész természetünk, egész személyiségünk pozitív és negatív pólusát, és így különösen hasznosak két ember összeillőségének felmérésében, ha igazán szoros intimitást nézzünk.

Mivel legtöbben az olyan szinasztria iránt érdeklődnek, amely alkalmas a legkomplexebb kapcsolat (ez mindig a férfi és a nő közössége, mivel ebben a két kozmikus polaritás van kölcsönhatásban is él együtt a mindennapokban) vizsgálatára, a Nap és a Holdra kel figyelnünk. Ideális esetben legalább az egyik, tehát a Nap, vagy a Holdharmóniában van a másik személy Napjával.

Vagy is (ideális esetben) legalább egy harmonikus kölcsönhatás fennél az egyik személy Napja, illetve a másik személy Napja vagy Holdja között. Lennie kel valami ilyennek. Nem kel ennek pontos fényszögnek lenni. Elég, ha kompatibilisek az elemek.

 Például ha az egyik személy Napja az Ikrekben van a másik személy Holdja a Vízöntőben: ott már Kommunikáció áramlás történik, odafigyelnek egymásra. Kompatibilis Nap- Hold fényszögek vagy Nap- Nap fényszögek esetében közös identitás tapasztalható. Azonosulnak a másik személlyel és annak természetével.

A Hold fényszögei (különösen a Hold- Hold fényszögek, úgymint a Hold-kvadrátja a Hold szesztilje a Holddal, vagy, hogy mennyire illik össze az egyik személy Holdjának a másik személy Holdjával elemek szempontjából, még ha nincs is semmilyen pontos fényszög) különösen fontosak az együttélési szituációkra nézve.

Kedvező fényszögnél erős kötőerő, igazi partnernek érezhetjük a másikat, minden természetesnek, kereknek tűnhet.

Például: Nap- Hold harmonikus fényszögben. Boldog romantikus kapcsolat van kettőjük között.

Diszharmonikus érezhető a vonzalom, csak akkor mindig ott van egy vagy több „de”!

A vonzalom elég erős, de nem tudják elfogadni egymás fensőbbségét. Mivel a Nap a Férfi a Hold a Női princium jelölője.

Láttam már elég gyakran olyan embereket, akiknek az összevetetésben legtöbb területen nagyon-nagyon összeillő a képletük-a fényszögek akár 80%-a harmonikus, és sok a gondjuk az együttélésben. Néha szuper jó baráti vagy nagyszerű szeretői egymásnak, és minden remekül megy nekik, de nem tudnak egymással élni. 

Gyakran előfordulhat, hogy szétköltöznek, de aztán hosszú évekig fenntartják a kapcsolatot. És olyan emberekkel is megtörténik, akik házastársak, és akiknek az említettek közül valamilyen nehéz Hold fényszögük van, és megállapították, hogy nem tudnak egymással élni.

Főleg mert a Hold mutatja a mindennapos hangulatainkat, a sokféle behatásra adott hétköznapi reagálási módunkat.

És, ha partnerünkhöz képest teljesen eltérően vagy azzal ellentétesen reagálunk, akkor elkezd elegünk, lenni egymásból-ezek egészen pici bosszúságok, amelyek azonban egyre jobban felhalmozódnak, míg nem hatalmas érzelmi feszültség alakul ki.

Ilyen esetekben nem érezzük magunkat jól az illetővel. Láttam eseteket, amelyekben házaspároknak a képletük összevetése alapján igazán jó barátoknak kellett volna lenniük, és mégis szétköltöztek: néha még el is váltak, néha nem. Gyakran úgy alakult, hogy a további életükben megtartott ták egymással a kapcsolatot, mégpedig jól, harmonikusan.

Egymással harmonizálnak a tüzes és a levegős jegyek:

Tüzes jegyek: Kos, Oroszlán, Nyilas,  

Levegős jegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő

Harmonikus a föld és a vízjegyek kapcsolata:

Földes jegyek: Bika, Szűz, Bak,

Vizes jegyek: Rák, Skorpió, Halak

Diszharmóniáról akkor beszélhetünk, amikor az egyik Hold tüzes, vagy levegős, míg a másik földes, vagy vizes jegyben áll.

 Ebben az esetben a két Hold idővel egymást irritálja. Ezért van az például, hogy több évtizedig tartó boldognak látszó házasságok hirtelen, egyik napról a másikra zátonyra futnak

A harmadik eset, amikor a két Hold ugyanabban a jegyben áll.

 Mivel a két lélek egyforma, ezért időnként nagyon, máskor pedig a saját hibáik miatt (amit egyébként a másikban látnak) egyáltalán nem értik meg egymást (se veled, se nélküled.). Mindent összevetve azonban ez az eset is harmonikusnak tekinthető!

A Holdak házhelyzete, a jegyhelyzettől függően megmutatja, hogy melyek azok az életterületek, amelyek a két embert összekapcsolják, vagy adott esetben szétválasztják. Vagyis a két Hold házhelyzete mutatja meg azt, hogy melyek azok az életterületek, amelyek harmonikus Hold kapcsolat esetén az adott képlet tulajdonosait összetartja, illetve diszharmonikus kapcsolat esetén szétválasztja.

Vénusz és a Mars az elemekben és a jegyekben.

Mars és Vénusz (férfi és női szexszualitás)

Amennyiben a szinasztriában kapcsolatban áll egymással ez a két bolygó, az erőteljes szexuális feszültségre utal. Kedvező fényszögkapcsolatnál harmonikus szexuális életet jelent, a kedvezőtlen pedig azt, hogy a vágy valamiért nem tud  beteljesedni. Kívánják egymást, de a szex kettejük között valamiért nem igazán működik. További variáció, hogy a nő Marsa van kapcsolatban a férfi Vénuszával. Ebben az esetben a nő a kezdeményezőbb. 

A Mars fejezi ki a férfi ideálképét egy női horoszkópban, mint ahogyan elárulja személyes cselekvőképességed irányát és milyenségét is. Az érzékiség követelményének alkatilag a Levegő-jegyek felelnek meg legkevésbé, hiszen ezek a jegyek nem a testi, hanem elsősorban a szellemi örömöket és a változatosságot kedvelik.

A Vénusz a női képletben azzal függ össze, hogyan fejezi ki a szeretetét, hogyan teremt kapcsolatot, hogyan jelenti meg magát, és hogyan igyekszik vonzani másokat. Ugyanakkor a férfi képletben a Vénusz szintén azt mutatja meg, hogy miként fejezi ki az érzelmeit és miként érzékeli, hogy törődnek vele és értékelik, de azzal is összefügg, hogy milyen elképzelései vannak az ideális partnerről alkotott képzete.

Az első dolog, amit említhetek, amit a kapcsolatokkal, a szexualitással, az érzelmi felszabadultsággal összefüggésben bármely képletvizsgálatokkor szem előtt érdemes tartanunk: figyeljünk a Vénusz és a Mars egymás közti viszonyára a képletben, mert nagyon gyakran találhatunk ERD vagy, EW D vagy EVD amelyek bizonyos belső díszharmóniát jeleznek abban, ahogyan az illető megpróbálja megszerezni, amit akar. Vagy is a Mars jelképezi a késztetést kezdeményezésre és annak megszerzésére, amit akarunk, a kezdeményezésesére és az érdekérvényesítésére.

A Vénusz azzal van összefüggésében, hogy mik az érzelmi vágyaink ahhoz, hogy kielégítettséget érezhessük. Ha a Mars és a Vénusz nincs harmóniában, gyakran belső érzelmi frusztráció lép fel, és a „nincs harmóniában” kifejezését úgy értem, hogy olyan elemekben vannak, amelyek nem illenek össze. Ha diszharmonikus fényszöget alkotnak, annak még dominánsobb a hatása.

Például ha a Mars tűz-jegyében, a Vénusz vízjegyben van, akkor némi problémák lehetnek, de különösen akkor, ha a E az e és a D-hvan, mindkettő fix jegyben, és egymással R kvadrátban. Tudatosítsuk magunkban, hogy mit csinálunk, és miért csináljuk.

Főleg ha a D és a E Mars vízjegyben van, olykor különösen fontos, hogy tudatában legyünk, mi motivál bennünket, mert különben egy kicsit mindig szétszórtak lehetünk. A fő dolog a tudatosság.

Amikor az D és a E nehéz „kihívást tartalmazó” kapcsolatban van egymással, egy dolog gyakran az, hogy türelmetlenek vagyunk az olyan emberekkel, akiket szeretünk, vagy azokkal, akik közel állnak hozzánk (Vénusz). Egyfajta ingerlékenységet fejezünk ki, és akik közel állnak hozzánk, megérzik.

Gyakran merülnek fel problémák különösen a kvadrátok R és az W ópoziciók esetén, de leg problémás a (ARB Nap és a Hold között fennálló kvadrát. Olyan ez, mintha tudat alatti vágyaink (amelyeket a Hold mutat) mindig útjában lennének az önkifejezésünknek (Nap), vagy zavarnának a szoláris, ego típusú kifejezést. Ha kultuláris képzeteket és beidegződött hagyományt vesszük, ami legtöbbre igaz, akkor a férfiaknál

A E jegye azt mutatja, hogy hogyan akarják érvényesíteni a férfiasságukat, az erejüket, hogyan akarnak ráhatni valakire, hogyan akarnak imponálni a nőknek.

Nőknél a Vénusz jegye a női egóval függ össze, különösen hogy hogyan keresik a megjelenésünket és hogyan érzik magukat a különféle ékesítésekben.

Mars és a Vénusz tűz jegyekben. Nő D a i-ban. Őt sokkal könnyebben elcsábul, ha jól érzi magát és sokat nevet. A „NEVETÉS” a kulcs szó. Ha sokat nevet együtt valakivel, olyankor automatikusabban nyitottabbá válik a szexre. D E tűz jegyben van, annak számára a szexuális kapcsolat némiképpen felszínes, de ez nem zavarja azt, aki a tűzre hangolódott rá.

Például: egy férfi képletben az Eaz e jegyében. Hogyan próbál imponálni valakinek? Oroszlán módon! „ Nézd, milyen kocsim van” (különösen férfiak esetében) Kapcsolatban nyílt őszinte, nagyvonalú, és hűséges, de együtt jár egy bizonyos önzőség is, amin keresztül a nőket nézi. Királynőt akarnak, nem holmi vénkisasszonyt. Olyan nőt akar, akivel hencegni lehet.

Női képletben, az Oroszlánban a Vénusz sem kivétel ebben! Hatalmas vágy van bennük, arra, hogy csodálják őket. Elismerést akarnak: ők akarnak lenni a legnagyobbak! Olyan Nőt jelent, aki szeret egy férfi dicsfényében sütkérezni. Arra büszke, hogy milyen férfivel van együtt. Ha találkozik egy olyan férfivel, akinek a Marsa a Szűzben van, aki aztán kicsinyes és fontoskodó, attól nagyon hamar eltávolodik. Nem bírja elviselni a megaláztatás semmilyen formáját sem.

A három tűz jegy közzel az Oroszlán a legerősebb.

Vénusz Mars földjegyekben

Nagyon talpraesett emberek, és nagyon érdekli őket, hogyan lehet hatékonyan és gyakorlatiasan kielégíteni partnerük testi vágyait. Nagyon megalapozott és főldönjáró viselkedést jelez a szerelem és a szex vonatkozásában. Számukra a szex az alapvető vágyakhoz és ösztönökhöz kötődik, de a kötelességhez is. Gyakran találunk nagyon hatékony szeretőket azon emberek között, akiknek a Vénusz vagy földjegyekben van. a Mars Nem feltétlenül érzelmesek, de nagy hatékonyak. Nagyon kötelességtudóak. Ha házasságban élnek kötelességének érzi, hogy törődjön partnere vágyaival, és emiatt a dolog nagyon mechanikussá válhat persze nem rossz, ha a partner nem bánja, hogy a szex egy kicsit mechanikus. Akinek a Vénusza földjegyben van nagyon érzékeny ugyanakkor fegyelmezett is.

Vízjegyben lévő Mars és a Vénusz

Akinél mindkét elem vízjegyben van, az mindaddig nem tudja, hogy mit akar, amíg ki nem kisérletezi, ha csak az érzelmeinek formát nem ad valaki más személy. Vagy is követni kell az érzelmeit egy darabig, és kísérleteznie kell velük azért, hogy valamiféle „valódisági próbának” vesse alá őket, hogy így kísérletileg derítse ki, mit is érez. Ugyanakkor mindegyik víz-jegy természetszerűen passzív jegy.

Rendkívül érzékenyek. A víz mindig érzékeny elem, és akinél a Mars és a Vénusz víz elemben van, azaz érzéki vagy a szexuális örömöt nagyon kifinomultan éli át. Nagyon kifinomult komunikáció ez, ellentétben azzal, amikor a Mars és a Vénusz tűz vagy föld jegyben van, mert ezek inkább vaskosabbak, határozatibbak, leplezetlenségre hajlóbb jegyek.

Szeretik, ha másvalaki formát ad az érzéseinek. Szeretik, ha másvalaki felfogja, jóváhagyja és mederbe tereli az érzelmeiket. Azt is szeretik, ha mások akarják őket ez férfiakra és nőkre egyaránt érvényes, ha a Vénusz- Mars víz-jegyben van, de különösen, ha a Vénusz, mert a kettő közül az a passzívabb. Ha a Vénusz vízjegyben van, az illető különösen akarja, hogy őt akarják. Azt akarja, hogy a másik személy legyen a kezdeményező. Ne feledjük, a Vénusz társas lét bolygója, és ha vízjegyben van, nagyon éles az érzelmük más emberekhez.

Aki ilyen az jó szerető lehet, a Mars vagy a Vénusz vízjegyben van ennek oka annak, hogy miért olyan sok együttérző embert azok között, akiknél a Vénusz vízjegyben van. Különösen a Rákban, vagy Halakban.

Mert érzékenyek, ismerik a fájdalmat, és tudják, hogy az anyagi világban élni milyen fájó lehet, úgyhogy más emberek szenvedésével is azonosulni tudnak. Ez azokból sem hiányzik, akiknél a Vénusz a Skorpióban van, de náluk nem annyira nyilvánvaló.

Rájuk nem nagyon jellemző az anyaszerű könnyes együttérzés, noha a munkakörükhöz gyakran tartozik ugyan ilyenfajta érzelmi összekapcsolódás más emberekkel.

Vénusz és Mars a levegő jegyekben.

A Mars levegő jegyekben nagyon verbális:” figyeld, milyen okos vagyok” Nézd meg mi mindent értem el, mert annyira okos vagyok.” Világos? Férfi ego. Vénusz és a Mars csillagjegye a legsokatmondóbb ezen a téren.  A Vénusz mindig az anima-képet, vagyis az ideális nő képét jelzi egy férfihoroszkópban. A Levegő-Vénusz (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) a partnerében megértő, odafigyelő, kommunikatív társat keres, aki érzelmeit intellektusával irányítja.

A Vénusz szerepe egy női horoszkópban elsősorban a saját vágyak (nem lelki, hanem inkább testi és anyagi igények) kifejezője. A Vénusz nőiséged szimbóluma, tehát utal érzékiséged meglétére vagy hiányára is.

Akinek születése idején a Vénusz és a Mars Levegő-jegyben tartózkodott, az a partnerében leginkább beszélgetőtársat, szellemi inspirációt keres, és kevésbé várja el a lelki törődést és a testi közelséget.

Ezek olyan emberek, akik nem különösebben érzékik? Ők legtöbbnyire nem igazán „elérzékenyülős” típusú emberek. De ne feledjük, hogy mindezek általánosítások, és a képletben valami más tényező változtathat rajtuk, mint például a Bika vagy a Rák Aszcendens, vagy valami, ami felkeltheti bennük az elérzékenyülési iránti vágyat. De ami a levegő jegyekben lévő Vénusz és a Marsot illeti, azok nem nagyon érzékiek. Nem különösebben igénylik a testi közelséget vagy intenzitását. De, akkor mi kell nekik a szerelemben, a szexben? A komonikáció!

Szükségük van arra, hogy a partnerüket mentális szempontból egyenrangú társnak érezhessék. A szex kimondottan egyfajta dialógus náluk, a komunikáció egy jellegzetes formája: ugyanakkor a levegő-jegyűek nagyon könnyedek és játékosak is. A levegő jegyben lévő Vénusz és a Mars lehet játékos, de lehet nagyon hideg is. Lehetnek nagyon kimértek, nagyon hidegek és érzelemmentesek.

A Mars a szexuális energia hangoltságával függ össze: a levegő jegyekben a Mars nem különösebben erős szexuális energia, ha a mennyiség szempontjából vesszük, vagyis hogy milyen mértékben és milyen gyakorisággal űzik a szexet.

Ha a Vénusz vagy a Mars levegő-jegyben van, számukra a szex feloldódik a kommunikáció  és a szexuális érzéseiket a mentális dialógusok serkentik.

Annak, hogy jó kapcsolatban éljünk valakivel, nem feltétele a föntebb említett bolygók kölcsönhatása egymásra, hiszen sokan nem a férfi-női kisugárzás alapján választanak partnert maguknak.

Ha valaki okos társról álmodik, akkor annak valamelyik meghatározó bolygójához a másik Merkúrja, Uránusza, esetleg Jupiterre kapcsolódik.

A Vénusz bolygókhoz kapcsolódó bolygók horoszkópunkban

Vénusz

Milyen kapcsolatra vágyunk a személyes horoszkópunkban a Vénusz a szerelem bolygója  annak fényszögei megmutat, hogyan próbálunk meg másokat elcsábítani, hogyan és milyen kapcsolatokban találjuk magunkat általában.

Vénusz- Nap:

A tökéletes partnert keressük, önmagunk kiegészítését keressük a másik személyben. A férfi (Nap) a vonzó és szép (Vénusz) lányt keresi, a nő pedig az ideális férfit.  Ez a vágy könnyen életcéllá is válhat. Egész életében a tökéletes kapcsolatot keresi, és a probléma abban rejlik, hogy minden létrejövő kapcsolat véget vet a keresésnek. Egy idő után pedig hiányzik a változatosság. A  tökéletesség és a kiegészülés iránti vágyat az ember egyetlen kapcsolatban sem képes megtalálni, ezért aztán hamar kiábrándul

Hold-Vénusz:

Gondoskodó szeretet. kapcsolatoknál gyakori, hogy a Hold ösztönösen olyan partnert választ, amilyen az édesanyja. Vágyik az anyai gondoskodásra, amit a Vénusz, aki meg akar felelni a szerepnek, igyekszik pótolni. Örök dilemmája, hogy hogyan legyen egyszerre a gondoskodó anya, feleség. Az ilyen kapcsolódással rendelkező férfiak olyan nőt keresnek, akiben a két nőtípus egyszerre megvan: a gondoskodó feleség, és mindig vonzó Nő. Általában nehéz egy személyben megtalálni.

Vénusz-Merkúr

Általában Előnyös kapcsolatok Értelem és érzelem. Könnyen teremt kapcsolatot, de meglehetősen számító tud lenni.

Vénusz-Mars:

Rendkívül vonzónak tűnik az ellenkező nem szemében. Ha a két nem találkozik (a Vénusz és a Mars fényszöge esetén szó szerint találkozik egymással a nőiesség és a férfiasság), egyszerre van jelen a vonzerő és taszítás.

Vénusz-Jupiter:

 Az érzékiség és a szellemiség összekapcsolódik, és megismerésvággyá alakul. A megismerés nem mindig a szellem területén zajlik le, hanem testi síkon is megjelenhet. Néha többen vannak egy kapcsolatban, mint kellene. A vonzerőt elsősorban a szellemi értékek fokozásával akarja elérni. Hajlamos a hűtlenségre, illetve szerelmi életében megjelenik egy harmadik.

Vénusz-Szaturnusz:

Ha a képletünkbe fényszög kapcsolatban áll a két bolygó, akkor a legfontosabb a biztonság. Megbízható, tartós kapcsolatok kialakítására képes, ahol a társak felelősséget vállalnak saját magukért és szükségleteikért. Szégyenlős, és nem szereti hangoztatni az igényeit. Hosszú időbe telik, amíg képes megbízni a másikban. Kisebbrendűséggel küzd, és mindig attól retteg, hogy a társa elhagyja. Nagy igénye van a biztonságra, és magas elvárásokat támaszt társával szemben. Nem esik könnyen szerelembe, ha ez sikerül, hűsége töretlen. Sok mindent magába fojt, és alig tud örömet érezni. A hagyományokhoz való ragaszkodása miatt hajlamos akkor is kitartani a kapcsolat mellett, amikor az már nem is működik. Vonzódik az idősebb emberekhez.

Vénusz-Uránusz:

Mindig valami újat keres. Állandó késztetést érez a kötöttségek alól való szabadulásra, így sokszor olyan kapcsolatokat alakít ki, amelyekről már a legelején kiderül, hogy nem fognak sokáig tartani. Ez a fényszög-kapcsolat nem csak arra utal, hogy nem szeretne ugyanazzal a társsal megöregedni, hanem arra is, hogy az ilyen embernek egy életre szóló feladatot jelent egy kapcsolaton belül kivívni és megőrizni a szabadságot.

Vénusz-Neptunusz:

Előtérbe kerülnek az illúziók és a csábítások is, titkos viszonyok, de elsősorban az önámítás. Elképzel valamit a partneréről és önmagáról. Voltaképpen abban a reményben ringatja magát, hogy eljön érte egy napon a herceg fehér lovon. Mindazonáltal önzetlenül szeret, nagy odaadásra képes, és társát ösztönösen közel engedi lelkéhez. Misztikusan egyesül a partnerével, szavak nélkül is megértik egymást. Gyenge önértékelése miatt gyakran válik kapcsolatai áldozatává, és lehetetlen elvárásai miatt csalódik.

Vénusz-Plútó:

 Ellenállhatatlan a vonzereje, nagyon titokzatos, nehezen értik meg az emberek. Nagyon szoros kapcsolat és szenvedélyes odaadás köti a társához, a válságok ellenére is. Gyakran nagyon romantikus, de nehezen fejezi ki, mit is akar tulajdonképpen. Szexuálisan igen aktív, ám a szex csupán hiábavaló kísérlet arra, hogy kitöltse a kapcsolatban tátongó érzelmi zűrzavart. Emiatt az sem ritka, hogy szerelmi háromszögekben találja magát. Ha a Vénusz a Plútóval együtt áll romantikus szerelem, de egy sor érzelmi válságok is várható az életedben.

Sarok, követő és hanyatló házak

Sarokházak (I.IV.VII.X.):

Ha sok bolygó esik a sarokházaimba, akkor a kapcsolat típusa hangsúlyt kap. De ez az egyetlen faktor semmiképpen sem határozza meg a kapcsolataimat. A sarokházaim hangsúlyosodása aktív, dinamikus, intenzív kapcsolatot jelez, olyan kapcsolatot, amely közös szándékon, irányultságon vagy célon alapul. A kapcsolat egy bizonyosfajta tevékenységre összpontosul: és a két ember együtt végzi a dolgokat. A sarokházamra erő nagy hangsúlyt azt jelzi, hogy a másik személy heves hatást fejti ki a saját identitásomra. Ha a tevékenység során megmarad az érdeklődésünk, és folytatódik egy más serkentés, a kapcsolat hosszútávi lehet. A VII. ház komolyabb párkapcsolatok minőségét mutatja meg, ebből lehet képet alkotni arról, hogy lesz-e a két ember között komolyabb kapcsolat, esetleg házasság.

Bolygók a VII. Házban
Mindenkinek vannak bizonyos elvárásai a társsal szemben. Erre adnak felvilágosítást a VII. Házban található bolygók. Lehet, hogy azt várjuk, hogy házastársunk jó külsejű legyen, lehet, hogy biztos támaszt és védelmet remélünk tőle. Minél több bolygó tartózkodik a VII. házban, annál nehezebb dolga van társunknak. Ilyenkor nem könnyű olyan partnert találni, aki valóban megfelel az igényeinknek

Követő házak (2,5,8,11.)

Ha a követő, házak hangsúlyosak a kapcsolat potenciális stabilitást jelzi. Ha fő bolygók vagy az Aszcendens a követő házba esnek, az tartós, hosszantarto kapcsolatot jelezhet, amely a változatlan irányultságon és hozzáálláson alapszik. Ez a fajta kapcsolat nem feltétlenül izgalmas, de megvan, azaz előnye, hogy megbízható. Gyakran hangsúlyt kap a pénz, a birtoklásvágy vagy több biztonsági tényező.

Bolygók az 5. Házban
Az 5. házban tartózkodó bolygók rávilágítanak, hogy milyen tevékenység fog igazán örömet nyújtani nekünk. Lehet, hogy a sportban leszünk tehetségesek, de elképzelhető, hogy valamilyen "kézzelfogható" hobbyjuk lesz, ilyen lehet például a barkácsolás. Felvilágosítást kaphatunk azzal kapcsolatban is, hogy a gyermekáldás bőséges lesz, vagy inkább kevesebb utóddal kell számolnunk.

Szerelem

Minden pillanatban ott a lehetőség, hogy betoppan valaki igazán különleges az életedbe.

5-11-es ház

Ha az 5. ház Nyilasban van, akkor a 11-es ház az Ikrekbe esik!

Sok erőfeszítést tesz a szabad életstílusa kialakítására. Nem vágyik elköteleződésre, elegendő számára, ha tudja, hogy vannak, akik szívesen elköteleznék magukat mellette.

Életében legalább egyszer előfordul, hogy egy külföldibe lesz szerelmes, vagy lesz olyan jelentős szerelmi kapcsolata, amelyben az otthontól való nagy távolság szerepet játszik. Őszinteséget vár el a szeremtől: Vonza az utazás és a külföldi élmények.

Hanyatló házak (3,6,9,12 ház)

A hanyatló házaim hangsúlyosodása azt jelzi, hogy a másik személynek az életemre gyakorolt hatása főleg mentális kapcsolaton keresztül valósul meg. A kapcsolat legerősebb irányvonala az ismeretszerzés, a személyiség megváltozása, a növekedés és a személyiségfejlődés. Ha szándékosan tanulok az illetőtől, akkor az lesz a befolyásának a lényege, hogy a személyiségfejlődésem arra támaszkodik, hogy tudatosan alkalmazom a saját életemre azt, amit tőle tanultam, vagyis azzal fejlődöm, hogy a másik személytől érkező serkentés hatására tudatosan megváltoztatom magam.

Ha negatív bolygó esik a hanyatló házba (12), diszharmonikus fényszöget képezve a radix bolygómmal, akkor kötözködőnek, akadékoskodónak vagy manipulatívnak élem meg az illető személyt. A kapcsolatok elsősorban csak akkor maradnak meg, ha továbbra is tanulok a másik személytől, és elfogadom a tőle kapott serkentést

Az élet-házak vagy az identitás házai.

(Kos, Oroszlán, Nyilas)

Ezek azok a házak, amelyek a tűz jegyekkel vannak összefüggésben. Az ezekben a házakba eső bolygók erősíthetik vagy elnyomhatják azt az érzésemet, hogy sugárzom, és jól vagyok: és jeleznek egyfajta azonosságérzetet, amelyet a másik személy iránt érzek. Vagyis ezek a bolygók jó esetben egyfajta szellemet, szellemiséget adnak nekem, és azzal az érzéssel töltenek el, hogy élek! És, ha stresszes is a kölcsönhatás, a másik személynek akkor is hatása van az önazonosságom és az önbizalmam alakulására.

A tüzes (kos, Oroszlán, Nyilas) karakterek arra vágynak, hogy lángra lobbantsák őket és ők is szeretnek lángra lobbantani, kedvelik a spontaneitást, szenvedélyt, drámaiságot, a monotonitást pedig párkapcsolataikban is rosszul tűrik. Szeretnek tetszeni, szerepelni és akkor is nagyfokú önállóságot igényelnek, ha épp a családi tűzhelyet melegítik.

Kapcsolat vagy érintkezési házak

(Ikrek, Mérleg, Vízöntő)

Ezek a házak, amelyek levegőjegyekkel vannak összefüggésben Az ezekbe a házakba eső bolygók serkentik az intellektuális érdeklődést, valamint a személyes és társadalmi kapcsolatokat, vagyis az ezekbe a házakba eső bolygók hoznak kapcsolatba más személyekkel, olyanokkal, akikkel őszinte személyes kapcsolatot akarok kialakítani. nem csupán a mozgás- vagy a térigényük nagy, hanem érzelmileg is hajlamosak bizonyos távolságtartásra. Bár sokszor érzelmeik kifejezése helyett is agyalnak, fontosak számukra a társas kapcsolatok. Partnerükkel szemben inkább pajtásként viselkednek semmint tüzes szeretőként.

Harmadik ház:

A harmadik házamba eső bolygók arra vannak hatással, hogy hogyan Kommunikáció másokkal, főleg az asszociatív mentális folyamatokra és beszédre. Az ide eső bolygók serkentik a személyiségfejlődésemet, és változásaimat, és az ismeretszerzésemet a mentális fejlődés és az intellektuális önkifejezés terén: felkeltheti az érdeklődést, hogy egyenrangú vagyok a másik személlyel, és jelzik a képességeimet arra, hogy gyorsan személyes kapcsolatot alakítsak ki másik személlyel.

A hármas házhanyatló ház: (2,5,8. és 11)

Ha szándékosan tanulok az illetőtől, akkor az lesz a befolyásának lényege, hogy a személyiségfejlődésem arra támaszkodik, hogy tudatosan alkalmazom a saját életemre azt, amit tőle tanultam, vagyis azzal fejlődöm, hogy a másik személytől érkező serkentés hatására tudatosan megváltoztatom magam. Ha valami „rossz” esik a hanyatló házaimba, diszharmonikus fényszöget képezve a radix bolygóimmal, akkor kötözködőnek, akadékoskodónak vagy manipulatívnak élem meg az illető személyt. A kapcsolat elsősorban csak akkor marad meg, ha továbbra is tanulok a másik személytől, és elfogadom tőle a kapott serkentést.

Ha a 3-as ház a Mérlegbe esik a 9-es ház a Kos, a szülött intimitás egyensúlyát próbálja megérteni minden kapcsolatban. Képes azon az áron is megteremteni annak a valakinek a békéjét, akihez kapcsolódni szeretne. hogy közben saját egyensúlyát elveszti. A Mérleg 3-as ház szeretet keresését szimbolizálja a kapcsolatokon keresztül. Ugyanakkor a Kos 9. ház mivel a Mars uralma alá tartozik, azt jelzi, hogy a szexuális tudatosság leginkább azzal tartható fenn, ha nem engedi meg énjének a másikkal való egyé vallását: fiatalos szemléletmód: a kapcsolatok kiegyensúlyozzák az ént.

Anyagi vagy birtoklási házak

Ezek azok a házak, amelyek a föld jegyekkel (Bak, Bika, Szűz) vannak összefüggésben, ezért a gyakorlatiassághoz kapcsolódnak. Ezekben a házakba eső bolygók azt mutatják, hogy a másik személynek a bolygók által a jelzett tulajdonságai hasznot hozóak számára, vagyis az én céljaimat szolgálják. Így aztán a kapcsolat egy jó és kényelmes (házasság, üzlettárs stb.) lehet, ha egymás szempontjait nyíltan elfogadjuk: vagy ha a másik személy nem akar az én céljaim szolgálatába állni, akkor a kapcsolat manipulatívvá válhat, mivel a másik személyt kihasználom a saját önző céljaim érdekében.

(Bak, Bika, Szűz) szoros életközösséget igényelnek, ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat, folyamatosan arra van szükségük, hogy láthassák, megérinthessék partnerüket, szerényebb fantáziájukat, esetleges nehézkességüket pedig az a tulajdonságuk ellensúlyozza, hogy vonzalmukat tettekkel bizonyítják

Második ház

A második házamba eső bolygók serkentik a vágyaimat arra, hogy szerezzek, birtokoljak, vagy az irányításom alá vonjam a másik személyt (vagy annak a személynek bizonyos tulajdonságit vagy képességeit). Ami aztán születik ezekből a vágyaimból, vagyis amit, amit kezdek velük, az dönti el, hogy vagy manipulálva lesz a kapcsolat (gyakran a „szerelem” nevében), vagy olyan lesz, amelyben nagyra értékelem és hátsó gondolatok nélkül szeretem a másik személyt a (páromat). Mély és tartalmas kapcsolat jöhet létre, ha azt érzem, hogy ez a személy (a párom) a szó legtágabb értelmében az „enyém”, de anélkül, hogy birtokolnám. A második házamba eső bolygók pénzügyi kapcsolatok, a tulajdonomat érő befolyását vagy az üzleti terveimet és tevékenységemet érő hatást is jeleznek.

A pszichikai házak

(Rák, Skorpió, Halak)

A vízjegyűek miatt túláradnak az érzelmek, legszívesebben eggyé olvadnának partnerükkel, szinte telepatikusan képesek ráhangolódni, önfeláldozásukban sokszor még saját személyiségüket is feladják. Kapcsolataikban odabújósak, romantikusak bár kissé szeszélyesek, önállótlanok

Ezek a házak vízjegyekhez kapcsolódnak így azokon a területeken fejti ki rám hatást, amelyeken leginkább lelki beállítottságú, érzékeny vagy sebezhető vagyok. Ezekben a házakban eső bolygók a másik személynek azokra az oldalára vagy tulajdonságaira mutatnak rá, amelyek érzelmileg hatnak rám, és amelyek mélyen belém hatolnak. Ezért gyakran némiképp fenyegetve érezhetem magam, mert olyan könnyen megsebezhet.

Így úgy reagálok a páromra, másik személyre, hogy félek tőle és nem szeretem, vagy kitárulkozom neki abban a reményben, hogy mély, lelki szintű kapcsolatot tudok kialakítani vele. Azok a párok, emberek, akiknek a bolygói vagy az Aszcendense a „víz”házamba esnek, lépessek lehatolni a lényem mélységeibe, képesek feltárni korlátaimat, a gyengeségeimet és a legmélyebb vágyaimat.

Az ilyen kapcsolatmélységes, intenzív érzelmekre alapuló kötelékké válhat: de gyakran vannak a kapcsolatukban kitörésekre, zűrzavarra, instabilitásra, illetve arra, hogy szüntelenül ingerlékeny legyek!

A kapcsolat jövője nagymértékben nemcsak attól függ, hogy én hogyan reagálok erre a kiszolgáltatásra (hiszen a szoros kapcsolatnak az is egy lehetséges következménye), hanem attól is, hogy a másik személyhez kezd a fölöttem kialakult hatalmával.

Ha egy kapcsolatnak sok szála húzódik ezekben a házakban, az a kapcsolat főleg akkor működik jól, ha a két ember érzelmi békében él önmagával.

Kihívások nélkül nincs tartós kapcsolat

Azt be kell látnunk, ahogy nincs tökéletes ember, nincs tökéletes kapcsolat sem. Minden tartós emberi kapcsolatban kell, hogy legyenek kihívások, megoldandó feladatok, amelyeket ha sikerrel veszünk, összekötnek, ám ha elmenekülünk előlük, és megoldatlanok maradnak, talán örökre szétválasztanak bennünket. Minden a szabad akaratunkon múlik, és az, hogy megbecsüljük-e ezeket az eleve elrendelt találkozásokat, teljes egészében rajtunk áll.

A nagy szerelem látszólag váratlanul érkezik életünkbe, pedig mindig okkal fordul fel érzelmi életünk. A különböző bolygók különböző energiákkal hatnak ránk, ám kapcsolataink nem csak ezen múlnak. Mindig olyan embert vonzunk be, amilyenre éppen szükségünk van önmagunk mélyebb megismeréséhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.