Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Fényszögek az asztrológiában!

2014.01.02

Fényszögek

A fényszögek azt a szöget jelzik, amit az égitestek a Földről (a kör középpontjából) nézve egymással bezárnak. Az aspektusok között van harmonikus, azaz simán áramló és diszharmonikus, azaz kihívást tartalmazó fényszög

A fényszögek esetében nem lehet egyértelműen pozitív és negatív kapcsolatokról beszélni, mert egy-egy fényszög jelentése rendkívüli mértékben függ az őt létrehozó égitestek harmóniájától. Például a Szaturnusz általában nehézségeket, kihívásokat, akadályokat hozhat illetve hátráltat abban, amit nagyon szeretnénk. Ezt nem könnyű elfogadni, de a mi érdekünkben teszi, de amikor megéljük a kézzelfogható nehézségeket, akkor többnyire nem ez a magasztos állapot uralkodik el rajtunk. Bölcsebbek leszünk. Lehet, hogy egy fényszög harmonikusan, akadálytalanul áramlik, de ha két hátráltató tartalmat erősít fel, akkor a nehézségeinket erősíti fel!

A fő- és mellékfényszögek jelölhetnek semleges, harmonikus (előnyös) vagy diszharmonikus (feszült) hatású kapcsolatokat. A fényszögeket a teljes kör, azaz a 360° megfelelő hányad szerinti felosztásából kapjuk meg. A 30° többszörösei általában harmonikusan áramlanak, míg a 45° többszörösei feszültséget keltőek.

Fényszögek a Radix horoszkópban

Fényszögek
Ha sok a harmonikus fényszög: nincs késztetés feszültségre, az illető ellustulhat, ellaposodik nincs hajtó erő benn.


Ha sok több diszharmonikus fényszög van a horoszkópban, akkor az illetőt, rá kényszeríti, hogy a feszültségekkel is foglalkozzon.

Ha egy képletben nincsenek diszharmonikus fényszögek

Az előző életében hárította a feszültséget. Elvárja, hogy mások oldják meg helyette az életet. Mindenkit hibáztat, és felelősségre von, de ő saját magán nem veszi észre. Az élet sok nehézséget hoz be az életében, és szembeállítja sorozatosan a nehézségekkel, komoly konfrontációkra számíthat élete folyamán.

Ha vannak diszharmonikus fényszögek:

Oldják meg a feladataimat mások helyettem! Nem vállalja tettei után a következményeket.

Ha nagyon sok a diszharmonikus fényszög:

Rá kell bíznia magát a többi emberre, mások felé kell nyitnia, mert csak mások segítségével jut el a célig

Fényszögek

(A bolygók egymással való állása)

-Konjunkció M0 fok.

Együttállás: ugyanazon a fokon áll és jegyben vannak, egymással együtt állnak. A két bolygó-1-6, esetleg 8-fogig. A konjunkcióban levő planéták azonos fokon és jegyben vannak, egymással együtt állnak. A konjunkció jellege attól függ, hogy az ilyen állásban levő bolygók közt milyen kölcsönhatás jön létre, vagyis együtt tudnak-e működni az együttállásban résztvevőbolygók, avagy ellentétes hatásúak egymással, illetve. hogy egyik vagy másik közülük nem a saját jegyében áll? (ez utóbbi esetben persze megnövekszik ennek a bolygónak a befolyása a többire).

Minél több bolygó áll minél szorosabb együttállásban áll, annál bonyolultabb, nehezebben elemezhető lelki struktúrát jelent, amit aligha lehet bolygóként szétválasztani. Az ilyen szoros csoportosulások azonnal feltűnő súlypontot mutatnak a képletben. A jellemtulajdonságok ez által később fejlődnek ki az érintett bolygók területén, az illető csak lassan és későn tud önmagán belül kibontakozni.

Példa röviden:

 Ha a Nap Hold együtt áll és egy jegyben, akkor az illető újholdkor született. Akaratának és egójának tökéletes keveréke által mindig meg kapja, amit akar. Alkotásvágya mély ösztönös szintekről fakad. Erőss kötelék fűzi a családjához, gyermekeihez, párjához és az otthonához.

 A gyerekek esetében a szülők közt nincs harmónia. Ha, lány gyerekről van, szó felnőve arra ösztönzi, hogy túllépjen az anya és feleség szerep keretein, riválist lásson a férfiakban, ösztönösen uralni akarja partnerét és karrierépítése is nagyon erőteljes, férfias legyen.

Nap Hold együtt áll a Szaturnusszal AMG

Már kora gyermekkorában felelősség nehezedik a vállára, melynek hatására könnyen visszahúzódóvá válhat. Ő a magányos farkas, független, de elhagyatott.

Uránusz együttál a Plutóval  HMJ

Különösen erős fényszög utoljára 1963,1969 között volt Orbison belül a Szűz jegyében. Sok változás és drasztikus lépésekre ösztönző fényszög.

 Akinek a Szűz jegyében a Nap jegye vagy ez a jegy áll az MC-n azok nemzedékük vezéregyéniségei lehetnek. Életük során ez a generáció számos igazságtalanságot számolnak fel gyakran kemény kézzel.

Nap KM

Ezzel a fényszöggel a L holdcsomópont W .Az önkifejezés lehetőségei erőteljesen előtérbe kerülnek, vezetés vagy hatalom formájában jelentkezhetnek. Erre a fényszögre jellemző szerencse előző életeinek hozadéka. Amikor erőfeszítései az önmagán túli világra rányúltak. Nap vagy Holdfogyatkozás történt születési időpont táján.

Szextil, avagy hatod fény (60°)  P

Már önmagában harmonikus, a két elv harmonikus találkozása. Az adottság, amit a két vagy több bolygót összekötő szextil képvisel, nem magától értetődő, nem a vérükben van, hanem olyasvalami, amit a sorshelyzetek újra meg újra próbák elé állítanak. Megmaradásáért sokat kell tenni, és ezért az ember nem kényelmesedhet el. Ezt az erőforrást nem vehetjük természetesnek, hanem újra és újra cselekednünk azért, hogy kiaknázhassuk. A Vénusz-jellegű szextil kreativitásunk kiélésére ösztönöz, munkabefektetést kíván. Ezeket a képességeket fejlesztenünk kell, ki kell próbálnunk a gyakorlatban, így egész életünkre termékeny forrást biztosíthat, ez a barátság.

Példa röviden:

AP G

Gondosan tervez, komolyan veszi a munkáját, és úgy építi fel az életét, hogy minden igazságosan kiegyensúlyozott legyen. Saját erőfeszítésének köszönheti a sikereit. Képes energiáit féken tartani hajlamos a sportra, a tanulásra képes vagy elfogni, hogy tanítanak.
Semisextil: N30°Másodlagos fényszög

Tanító, nevelő jellegű fényszög, amely egy kimondott területet hangsúlyoz, hiszen vagy egymással szomszédos házakat köt össze, vagy ugyanazon házban található. A terület által jelzett dolgokkal korábbi életünkben/életeinkben sokszor visszaéltük, nem megfelelően kezeltük őket, így ezeket “dobja vissza” a szemi-szextié ezen inkarnációban. Olyan dolgokat (is) jelez, amelyeket még magunknak sem nagyon merünk kimondani, bevallani. 

Példa röviden:

ANJ

  Ha az önmegvalósítás jól sikerül, akkor az anyagi javak, a tehetség szempontjából jól érvényesül, az erőit össze kell fognia egy határozott irányba, ha nem tud átnevelődni szívbetegség 

Kvadrát, avagy negyed fény (90°) R

A kvadrátot úgy éljük meg, hogy belülről valami újra meg újra akadályoz minket az életben, méghozzá kiismerhetetlen, alattomos módon. Belülről jön egy gátlás, egy belső ellenség, ami sokszor valami kényszer formájában kerül a felszínre - vagy nem ritkán a másokkal való összezördülésekben nyilvánul meg. A kvadrátfejlődésre serkent.

A feszültséget nem szabad elfojtani vagy figyelmen kivel hagyni. Ha nem foglalkozunk vele, mindig ugyan az a törés ismétli önmagát, amíg meg nem zabolázzuk. A Szaturnusz-jellegű kvadrát olyan kemény feladatok elé állít minket, amelyek megoldását szinte lehetetlennek érezzük. Olyan, mintha vállunkon kővel tömött zsákkal kellene tenni a dolgunk. A fényszög megoldásához fegyelem és korlátozás szükséges. Hiánya: az ellenállóerő és energiatartalékolás hiánya.

ARB:

 Feszült viszonyra utalhat az anyával. A tudatos és a tudattalan világ között sokszor feszült lehet a viszony. A Nap- Hold kvadrátok különösen hajlamosítják az embert arra, hogy nehézségei legyenek az adott kultúrában elfogadott férfi vagy női szerephez való igazodásban, aktív és passzív szempontból egyaránt. Ahhoz, hogy szembe szállhasson a nehézségekkel, felszínre kel hozni a gyermekkorában gyökerező régi viselkedési mintát.

GRB Szaturnusz kvadrát Hold

Az érzelmek áramoltatása keretek közé van szorítva befelé fordulásra való hajlamát a Szaturnusz fokozza depresszió, szorongás, halálfélelem félsz elaludni, fél az álmoktól, azok üzenetétől már kicsi korában szorong, de nem tudja miért.
45° O Semiquadrat Másodlagos fényszög:

Akadályt jelző fényszög, a két princípium akadályoztatja egymást, próbák elé állítják az egyént, az akadályok nem látványosak, minél inkább felvállalja ezeket az akadályokat, annál könnyebben tud haladni.

Példa röviden:

BOH Kiszámíthatatlanság

A feszültség többnyire rejtett és tudatalatti szinten marad. Gyermekkorában sok nyugtalanító hatás, kiszámíthatatlanság, izgalom és feszültség volt jellemző a környezetében. Éreznie kell, hogy valami történik Ön körül. Ez annyit jelent, hogy kihívó lesz, ha unatkozik, és ez sokszor előfordul. Olyan kapcsolatok valók Önnek, amelyekben minden nap új kihívást talál. A partnerkapcsolatok megfelelő működéséhez lényeges, hogy felhagyjon az érzelmi távolságtartással, mivel ezzel azt a benyomást kelti, hogy nem törődik kedvesével.

Trigon S, avagy harmad fény (120°)

Életsors, minden önmagától adódik. Ha túl sok van: lapos és érdektelen az egyén. A trigon természetes belső harmónia, ami születésünktől kezdve adott. Az ember előnyös képességeit felerősíti, életét bizonyos téren rendkívül kellemessé teszi. A pozitív hatásokat azonban hajlamosak vagyunk a sors ajándékának tulajdonítani, sőt, legtöbbször nem is vesszük észre, annyira természetesnek tartjuk. Ez a tudat elkényelmesedéshez, passzivitáshoz és ellustuláshoz vezethet, ha a trigon mellett nem jelennek meg feszültséget keltő, viszont energiát adó fényszögek a képletben. Ez a kapcsolat Jupiter- és Nap-jellegű, azaz szerencseként, a bőségként és belső energiaforrásként éljük meg, ez a testvériség.

 Hiánya: kiegyenlitődés, harmónia és nyugalom hiánya az életben.

Példa röviden:

ASGSI(gyerek)

A G Szaturnusz lehetővé teszi a gyermek számára, hogy reális célokat tűzzön ki maga elé, s meg is valósítsa azokat. Neptunusz együttérzéssel ruházta fel mások iránt. Együttesen a IS megfelelő lehetőségeket teremt meg céljai eléréséhez.

ASB

Ebben a szerencsés esetben a kisgyermek szülei viszonyát harmonikusnak éli meg, a férfi és női oldal egyensúlyban van nála, amely segíti majd őt a sikeres párkapcsolatok kialakításában. Tudatos és tudatalatti vágyai segítségével elérheti, amit akar, és amire szüksége van.

V150° ötjegyfény: másodlagos fényszög, de rendkívüli jelentősége van a képletben. Jelzi az önnevelésre való hajlamot. Cselekedhetünk is, de el is mulaszthatjuk a cselekvést, de aki nem cselekszik, az visszafejlődik, és csak sóvároghat az elmulasztott lehetőség után. Különleges, karma-fényszög, hiszen olyan jegyeket köt össze, amelyek sem elemben, sem polaritásban nem egyeznek. Ezt a két energiát olykor nehéz egyensúlyba hozni, de nem lehetetlen! Akinél 2 3 ilyen fényszög van, az általában nem kap külső segítséget, önmagát neveli.

Példa röviden:

AVG

A tündöklésről, az elismertségről kell, lemondania önnevelés útján Ha már nem várja el a külvilágtól, hogy elismerjék, automatikusan felismerik Napságát és el fogják ismerni

Oppozíció, avagy szembenállás (180°) W

Lelki feszültségek, problémák, vívódások, harcok. Az W konfliktusokon keresztül idéz elő változást. Néha ez a fényszög személyiségünkben be nem épített és másokra kivetített tulajdonságjegyeket jelképezi. A W úgy szemléltethetjük a legjobban, ha egy olyan sziámi ikerpárt képzelünk el, melyeknek mindkét tagja mást akar. Az „a” iker szeretne otthon maradni és olvasni: a „B”iker bulizni szeretne menni. Hogyan lehet két ilyen éltére célt megvalósítani?

A lényeg, hogy az ellentétet nehéz feloldani, vagy talán egy egész élet is kevés lenne rá. Az W opozició gyakran poláris ellentétek tartalmaz: Iker- Nyilas, Bika- Skorpió. Ilyenkor a jelük különbözik levegő a tűzhöz, föld a vízhez, ám kiegészítik egymást. Rendelkezhetnek közös tulajdonságjegyekkel, mint a két korábbi példában.

 Az Ikrek és a Nyilas egyaránt változó jegy: a Bika és a Skorpió pedig szilárd. Ez szolgáltatja a közös alapot kompromisszumra. Egy dolog azonban biztos a szembenállással kapcsolatban: a különbség feladása végül gazdagítja életünket. Ha a képletében hangsúlyosak az oppozíciók, gyakran választ a két tartalom közül. Azonban mint minden feszült kapcsolat, a Mars-jellegű oppozíció is energiaforrás: nem hagyja az embert elkényelmesedni, edzésben tartja.

A Nap-opoziciókkal a feszültség az ellentétes szándékok összeütközésben nyilvánul meg. Nem létezik opozició a Nap, Merkúr, és a Nap-Vénusz között.

Hiányuk: a feszültségek és problémák hiányát jelzi. Az a probléma hiányzik az életből, ahol meglenne a “tükör”, azaz a kiegyenlítésre való törekvés, azaz a feszültség = megmérettetés a világ és köztem, kontroll nélküliség.

Ha túl sok van: végletes, labilis, állandóan a különböző pólusok közt ingadozó egyént mutat.

Példa röviden:

AWB

A teliholdnál született gyermek esetében a szülők is szemben állnak egymással, felfogásuk, értékrendjük nem összeegyeztethető. A gyermek, aki az anyjának és apjának egyaránt szeretne megfelelni, azon fáradozik, hogy ide-oda ingázva egyensúlyt teremtsen kettőjük között. Legnagyobb félelme, hogy szülei esetleg elválnak, így mindent elkövet, hogy együtt tartsa őket.

AWB

Érzelmei és egója méri össze erejét. A feszültség az ellenkező nemmel való kapcsolataiban jelentkezhet. Érintheti az egészséget különösen, ha női horoszkópban látjuk a szembenállást. Kénytelen objektívebben szemlélni az élet dolgait, és ennek folytán állandóan úgy érzi, hogy választani kell a kapcsolata és egy másik személy között.

DWG 

Nő esetében hajlamos korlátok közé szorítani a nőiességét ilyen férfiakat is fog ki. Férfiak is nehezen nyílnak meg érzelmileg mások előtt, félénk és tartózkodó. Ha, házasságot kötnek érzelmileg hűvös, és minden bizonnyal idősebb álla. Ha, a Szaturnusz R-rál, akkor, ha a Nő idősebb fiatalabb lesz a férje.

Hold BMRWI : különleges érzékenység

A Hold az  ösztönöket és érzelmeket képvisel. Neptunusz finomítja mindazt. Amikor a Hold és a Neptunusz egy aspektust képeznek, érzelmi receptorai sokkal kifinomultabbak és érzékenyebbek a többiekhez képest.

A Hold és Neptunusz aspektusa "különleges érzékenységet" sugall, ami gyakran élénk képzelőerővel és intuícióval jön.

Hold és Neptunusz fényszög kapcsolata érzékenységet és képzeletet és tehetségre utal. Ez a bolygó állás gyakran láthatjuk költők, írók és zenészek, színészek horoszkópjában. De ebbe a szempontból sikeres sportolókat, orvosokat és vállalkozókat is találunk. A sikeres emberek általában bizonyos tulajdonságokkal rendelkeznek.

A választott témában olyan finom árnyalatokat érnek el, amelyeket mások kihagyhatnak. A munkában az empátia, a képzelet és a vízió a célok elérése. A Hold Neptunusz emberek képesek elképzelni a "helyes képet" az elméjükben, ami segít abban, hogy jobban teljesítsenek másoknál a választott területen (sport, orvostudomány, ezotéria stb.)

A választott témában olyan finom árnyalatokat érnek el, amelyeket mások kihagyhatnak. A munkában az empátia, a képzelet és a vízió a célok elérése.

A különleges érzékenységgel való felnövés nem könnyű, mások túlságosan érzékenyek lehetnek. A keménység vagy elhagyás hatása sokkba zavarhatja a pszichéét. Az erős érzékenység kezelése nem mindig könnyű, különösen, ha instabil érzelmi alapon, durván nevelkedett. Mint a legtöbb Hold -féle feszültségtől a válasz abban rejlik, hogy teljesen érzi az érzelmeket, nem pedig elkerüli őket.

A saját horoszkópomban is megtalálható ez a fényszögkapcsolat

B gMIg

 

K Holdcsomópont W az MC-vel,M az IC-vel.

A családjában és a családi életében találhat, támogatást ez jelenti számára a menedéket. A főnökével és munkaadóval adódó problémáinak köszönhetően legjobb, ha saját vállalkozásba kezd.

T 135° Sesquiquadrát Másfél kvadrát, avagy három-nyolcad fény

Ez a viszony nagyon hasonlít a fél kvadráthoz, csak időben változó intenzitású. Ha a két bolygónak együtt kell megnyilvánulnia, a belső ellentét felerősödik, de ez a fényszög sokszor teljesen kikapcsol. Itt is rapszodikus Uránusz-energia jelenik meg.

Kvintil Q(72 fok) : Ebben az állásban a bolygók már nincsenek azonos fokon sem. Nem mindig lehet észrevenni, bár új lehetőségek tárháza nyílhat meg előttünk.

BikvintilU144 fok.

Az állandó megújulás jelképe, ezért plutonikus jellegű, ám a legkreatívabb cselekedetek is ide tartoznak. Valamit mindenképpen létre kell hozni ebből a fényszögből, rengeteg energiát hordoz magában, ezért is kapcsolódik a Plútóhoz.  Ha ártó hatású állócsillaggal együtt áll és így alkot fényszöget, akkor hatása megnehezíti a célok elérését, esetleg késlelteti azokat.

Speciális fényszögek

Több fényszög kombinációjával egyedi minták jöhetnek létre, melyek megváltoztathatják vagy felerősíthetik az eredeti fényszöget. Öt ilyen minta létezik, melyet a születési képletértelmezésekkor meg kell vizsgálni.

T Quadrát

Két egymással szemben elhelyezkedő bolygóból áll, amelyekhez egy mindkettővel Quadrát alkotó bolygó csatlakozik. Feszültséget és dinamizmust hordozó alakzat. Hatalmas energiákat képes felszabadítani, és minden más negatív hatást kiváltó aspektus ellenére általában erőt ad az egyénnek. Bizonyos esetekben ugyanakkor komoly akadályt jelenthet. Sok függ attól, hogy milyen bolygók vesznek részt a T Quadrátban? Ha bármelyikük személyi, az alakzat hatása megnövekszik. Ha a horoszkóp általában véve energiát, erőt tükröz, akkor tulajdonosa határozottan legyőzheti mind a lelki, mind az anyagi akadályokat célja elérése érdekében.

Nagy trigon vagy „átfutó” trigon

a

 

S

j

g

 

Itt a trigon Sfényszögek kapcsolnak össze bolygókat pozitív, harmonikus módon ám legyünk óvatosak, mert kevésbé előnyös lehet, mint aminek látszik, különösösen, ha nem csak az alapbolygó szerepelnek benne. Az egyén rendkívül kedves, vonzó, de a minta néha bizonyos gyengeséget mutat. Számítani lehet egyfajta érzelgős, affektáló, panaszkodó magatartásra. A rajz nem pontos, mert a S csúcsa a j jegyére kel esni, de sajnos rajzolni nem tudok.

Keresztquadrát

Nem túl gyakori, de ha megjeleni egy horoszkópban, elsöprő hatása van. Négy megközelítően (90°-fokot bezáró bolygóból áll, amelyek két W aspektusban rendeződnek, és keresztet formálnak. Ugyanakkor a négy quadrátban áll egymással. Ebben az esetben is csatlakozhatnak más bolygók az alakzathoz quadráttal vagy W szembenállással.

A keresztquddrát általában egyetlen tulajdonságot foglal magában. A „mindent vagy semmit” mintának mondhatjuk, mivel az ezzel rendelkező emberek vagy különlegesen, végletesen bátrak, energikusak, erőteljesek és sikeresek, gyakran óriási akadályokat leküzdve vagy nem tudják feldolgozni az erős hatást, és felmorzsolódnak.

Kardinális keresztquadrát

Kos, Rák, Mérleg, Bak

A kardinális keresztquadrát gátló hatású: az egyén fel akarja szabadítani és kifelé irányítani, ám ebben komoly akadályok hárítják. Ha, viszont sikerül legyőzni az önbizalom hiányát, akkor rá jön, hogy milyen erős. Nagy teljesítésre teszi képessé.

Szilárd keresztquddrát

Bika, Oroszlán, Vízöntő, Skorpió

Olyan személlyel találkozunk itt, aki makacssága miatt gyakran válik Önmaga legkeményebb ellenfelével. Más esetekben szülei annyira „, elnyomják”, hogy ez minden magabiztonságot és kezdeményező készséget kiöli belőle. Ha, sikerül átalakítani Önmagát, rugalmassá, nyitottá válnia, akkor jelentős sikereket érhet el.

Változó keresztquddrát

Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak

A változó jegyek miatt gyakran okoz zavart, mert az egyén alkalmazkodni kíván, gond nélkül, bonyodalmaktól mentes, kielégítő életet akar élni, de több okból nem érzi megvalósíthatónak talán erős kötelesség érzete miatt, amely néha az önbizalom hiánya miatt visszaigazolásra szolgál. De, meg van a lehetősége az akadályok leküzdésére, és –e harcban nagy eredményeket érhet el.

Ha a szülött mindhárom keresztquddrát esetében jelen lévő gátló tényezőket tudatosítja, az elhatározás valóban csodálatra méltó eredményekhez segítheti. Bizonyos esetekben azt fogjuk találni, hogy a T quddrát és a keresztquddrát egy tulajdonságot foglal magában, ennek következtében bizonyos mértékig csökkenhet az erőteljes hatása. Ugyan ez vonatkozik a nagy trigonra is, amelynél általában hangsúlyos valamelyik elem.

Nyílhegy

Ezt sem tudom lerajzolni, de leírom a trigon első szára a Mérlegben mondjuk a 4-es házban az 5 ős házban a Skorpió és a 6-os házban a Nyilas és végül a nyíl a 11-es házban a Bike jegyére esik. Feszültségekkel tele alakzat: egy W-ban lévő bolygó V alkot két másikak, nyílhegy alakot formálva. Az is előfordul, hogy a két bolygó N-ben áll az alap bolygóval. Ez a fényszög szimbolikusan „mutatja az utat” az egyénnek azon ház ügyeire kel összpontosítania, amelyen a nyíl hagy elhelyezkedik. Jelen esetben a 11-es es házra. Ne támaszkodjon teljesen erre az elméletre, de ne feledjük, hogy az irányt mutató bolygó a horoszkópokban mindig nagyon feszűltségteljes területét jelzi, és valamennyi fényszög hatásának a negatívabb oldala lesz jelen az egyén személyiségében.

Stellium

Stellium nevezik az egy jegyben vagy házban előforduló három vagy több bolygóból álló bolygócsoportok, amelyek időről időre” közlekedési dugót okoznak” a Nap rendszerben. Általában nagymértékben kiemelik a jegy jellegzetességeit vagy a ház által érintett dolgokat. A Stellium legtöbbször a Nap-jegyet érinti: gyakran a Nap, a Merkúr és a Vénusz van ugyan abban a jegyben (így a szülöttnek nem csak a jegy jellegzetességei mutatkoznak meg, de eszerint gondolkodik és érez is). Ha viszont a bolygókat összeköti a Hold (új Holdkor született), válaszai reakciói ekkor is mindig a jegy sajátosságát fogják tükrözni. A többi bolygóra ugyan ez érvényes.

Ezek az erőteljes Stelliumok megbontják az egyensúlyt nem csak a Naprendszerben (gyakran oka ez a földregéseknek), de az egyénben is oly módon, hogy az érintett jegy pozitív és negatív vonási nagyon erősen uralják majd a személyiségét. Koncentráljunk más bolygókra és jegyekre, bátorítva a szülöttet az élethez szükséges egyensúly megteremtésére.

Fényszög nélküli bolygók

Ha, találunk fényszög nélküli bolygót a horoszkópban, mert biztos, hogy találunk, akkor az igen erőteljes gyújtópont, és általában azt jelenti, hogy azt jelenti, hogy rendkivüli tudatában van a bolygó hatásának. De nem biztos, hogy tulajdonságait be tudja építeni a személyiségében. A fényszög nélküli bolygó lelki konfliktusokat okozhatnak.

Példa röviden:

A Nap fényszög nélkűl

gyakran független másoktól (partnerek, család), illetve a személyiség más részeitől, például az érzéseitől. gyakran független másoktól (partnerek, család), illetve a személyiség más részeitől, például az érzéseitől.

B Fényszög nélkül áll

Az érzelmei erősen ingadoznak, anélkül, hogy intellektuálisan az ellenőrzése alatt állnának. Néha igen érzelmes, néha érzéketlennek tűnik, gyakran úgy érzi, hogy amit racionálisan belát, érzelmileg mégsem tudja elfogadni.

C Fényszög nélkül

Könnyen lebecsüli a saját intelligenciáját. Gondolkodása, kommunikációja elszakadhat személyiségének többi részétől, például érzelmeitől. Ha levegő-jegyben áll logikusan irányíthatja a személyt, változó jegyekben idegrendszeri problémákat okozhat.

Változó jegyek.

Halak,Ikrek,Szűz,Nyilas

D Fényszög nélkül

Művészi hajlamai és megnyilatkozásai összefüggenek a komolyságával és ez a kívülálló számára nem illik bele a szülöttről alkotott képbe. Előfordulhat, hogy a szeretet szükséglete nélkül éri el céljait, vagy pedig állandóan  igényli a szeretetet, az érzelmeket, de mindig úgy érzi, keveset kap belőle, egyedül van.

 Szerkesztés alatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Budapest

(Zoltán, 2018.11.21 14:59)

Üdvözlöm!
Gratulálok a Weboldalámhoz nagyon szép és sok tanulnivaló van benne,a Numerológia,asutrólógia különösen a fényszögkapcsolatok,és a gyermek asztrológia i.
Üdvözlettel
Zoltán

Debrecen

(Seth111, 2018.11.20 01:25)

Gratulálok a honlapjához! Sajnos, nem szerepeltette, hogy az anyag nem a teljesség igénye nélkül készült :)

Re: Debrecen

(László, 2018.11.20 11:59)

Üdvözlöm!

Ezt írta Ön! Mit szeretne ezzel mondani? Nem szerepeltettem, hogy az anyag a teljesség igénye nélkül készült:)? Ezzel azt szeretné mondani, hogy valamelyik főnszögről többet írtam, és van, amelyik fényszögről nem írtam? Ez természetes hisz minden fényszöget lehetetlen le írni, de ha kérdése van a fényszög kapcsolatokról, akkor szívesen válaszolok Önnek

Üdvözlettel
Zsóka