Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Álomfejtés

2014.01.15

  „Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe a Föld körül és ebben a „körön-kör” járásban leli életét és halálát. 28 nap alatt születik, nő, delel, fogy. Álmunk hasonlít a Hold árnyékvilágához. Életpályánkon megmaradva, átkelünk érzésvilágunk árnyékvilágán, majd felébredünk. Időtlennek tűnő eseményeken megyünk keresztül, úgy hogy látvány-, és hangérzeteinket emlékezetünkbe idézhetjük. Ez a mindennapi álomba merülés és felébredés teszi nyilvánvalóvá, hogy testünk mellé kaptunk egy belső műszert, érzésekre összpontosító lelket is, mely megnyilvánul a holttá változás és feltámadás pillanatában. A mindennapi alvásunkhoz kapcsolódó álom akkor is létező valósága életünknek, ha nem emlékszünk rá.”

   Az alvás egy természetes pihenő állapot, amelynek szerintem három szakasza van. Az első az agykontrolból ismert alfa állapot, a második az alvás elmélyülése, amikor lelassulnak az agyhullámok és a harmadik szakasz, amikor megszűnik az izomtónus, gyors a csukott szemhéjak alatti szemmozgás, ez az álomfázis vagy REM fázis (Rapid Eye Movements vagyis gyors szemmozgások).

Az alvás ciklusát és a REM fázis hosszát a melatonin nevű hormon mennyisége befolyásolja. Nappal kevés termelődik, éjszaka sok és a csúcspont hajnali 4 órakor van.

A test energiájának feltöltése a kettes fázisban történik és innen a legnehezebb felébreszteni valakit. Az álomfázisból könnyebb ébredni és ezt meg is tesszük egy éjszaka többször is pillanatokra, csak nem emlékszünk rá. Ilyenkor vagy megszakadnak az álmok, vagy folytathatjuk is azokat.

Az álmok világa nekem maga a rejtély. Miért álmodunk? Hogy tud az álom előre megmutatni eseményt? Mert meg tud. Hogy tud olyan érzéseket produkálni, amelyek a Földön nappal nincsenek? Hogy lehet valami a fantáziánk szüleménye, amit még soha nem tapasztaltunk meg? Lehet, hogy az egy másik világ, ahol járunk álmunkban? Lehet, hogy az van a testi halálon túl? Ezek megválaszolatlan kérdések, de engem nagyon érdekelnek.

Mi az álom? A sorsváltozásokat követő intenzív lelki tevékenység. Érzés- és gondolatvilágunkban létrejövő kép- és hangjelenség. Nagyobbrészt emberi kapcsolatainkat tükrözi. Utal korábbi élethelyzeteinkre, általa megérthetjük az eddig érthetetlen dolgokat.

Ha kezelhetetlenné válnak emberi kapcsolataink, álmot látunk.

Ha nem vagyunk toleránsak, másokat akadályozunk, az álom tükröt tart elénk.

Ha vágyaink önzővé tesznek és dühöngővé ferdül jellemünk, önvallató álmot kapunk.

Ha jóhiszeműségünk eléri az ostoba hiszékenység határát, figyelmeztető álom  érkezik.

Álom szólít fel arra, hogy hol és mikor, miben kell segítenünk egy másik embernek.

Nehezen felejthetőt álmodunk, ha önbizalomhiány vagy külső körülmény akadályozza érvényesülésünket.

Visszatérő álom akkor jön, ha elodázunk egy lehetőséget, annak ellenére, hogy adottak a képességeink a változtatásra. Akkor marad el végleg a visszatérő álom, ha átugrottuk az akadályt, amit magunk támasztottunk magunk elé.

Látszólag nem álmodik az erős egyéniségű ember, aki kezelni tudja saját érzelmeit és ösztöneit. A bölcs ember sem álmodik, de az sem, aki butaságnak tartja az álmodást. De ez rögtön megváltozik, ha szükségünk lesz rá, és igénybe kívánjuk venni.

Problémáik megoldására, kérdéseink megválaszolására kérhetünk álmot. Este elalvás előtt fogalmazzuk meg szűkszavúan és egyértelműen azt a gondolatot, amelynek megoldását az álomtól várjuk. Mondjuk azt, hogy felejthetetlen és megfejthető álmot kérek. Érvényesülni fog a krisztusi mondás, miszerint „Aki kér, az kap, aki zörget (az álom kapuján), az bebocsájtatik. Minél komolyabb a gond, annál biztosabb az álom megérkezése. A személyiségünk és teremtő lelkünk között létrejövő kapcsolat, emberi képességünk egyik legnagyobb ajándéka. Lehet, hogy nem rögtön jön a válasz.

   Ahhoz, hogy álmainkat értékelni tudjuk, álomnaplót kell írnunk. Álmainkat lehetőleg közvetlen az ébredés után jegyezzük le. Ne cenzúrázzunk, ne szépítsünk, írjuk le a történetet úgy, ahogy emlékszünk rá. Lehet, hogy valamilyen részlet napközben jut eszünkbe, azt írjuk hozzá. Dátumozzuk, adjunk neki címet, és írjuk le a hangulati hatásokat. Lehetőleg rögtön kezdjük el értékelni, annak függvényében, hogy mi foglalkoztat minket, és mi jut eszünkbe az álmodott történetről. Legjobban mindenki a saját álmát tudja megfejteni, hisz az neki szól, ő ismeri a jelképek személyre szabott jelentéseit. A visszatérő momentumok a még meg nem oldott dolgokat mutatják. Adjuk át magunkat az érzéseknek, a fantáziánknak, figyeljünk oda mindenre, ami eszünkbe jut. Ha nem emlékszünk a pontos történetre, akkor az ébredés első hatásai segítenek, vagy újra alfa állapotba kerülve, visszamehetünk magába az álomba, sőt folytathatjuk is azt. A tapasztalt, és közös álomterápián résztvevők egymás álmaiba is bele tudnak menni, és ott olyan részleteket is észre tudnak venni, ami felett a tulajdonos elsiklott.

 

Az álomfejtés szabályai és segédletei:

Térbeli elhelyezkedés:

     Fent: szellemi, jövő

     Középen: érzelmi, jelen

     Lent: agyagi, múlt

     Szembe jön: jelen

     Hátunk mögött van: jövő

     Egyenes vonal: akadálytalanul

     Cikk-cakk: rövid életű, akadályoztatott

     Hullámvonal: ritmikus, jól működő

     Kőr: végtelen, megújuló

     Pozitív oldal: Jobbkezesnél jobb felöl, balkezesnél bal felöl.

 

 

Színek:

     Acélkék: VÍZÖNTŐ

     Arany: OROSZLÁN, NAP, teremtés, kreativitás

     Barna: BAK

     Bordó: NYILAS

     Ezüst: RÁK, HOLD

     Fehér: ártatlan, tiszta öröm, RÁK, HOLD

     Fehér és fekete: szebb és kellemesebb időkre való kilátás

     Fehér és lila: szelídség, alázatosság

     Fehér és sötétkék: becsületes vidám jövő

     Fehér és sötétvörös: határozatlanság, tépelődés

     Fekete: betegség, gyász, szomorúság, BAK

     Fekete és piros: rágalom, szomorúság

     Halványkék: BIKA, VÉNUSZ, fiúgyermek

     Halványzöld: MÉRLEG, HALAK

     Kék: mulatság baráti társasággal, MÉRLEG

     Kék és szürke: csapás, bánat, balsors

     Kék és piros: igaz ügyünk diadala, kíváncsiság

     Kék és sötétvörös: nyugodt napok

     Kék és narancs: zavartalan szerelem

     Kék és rózsaszín: nagyravágyás

     Kék és sárga: örömteljes napok

     Kék és zöld: bizalmatlanság, reménytelenség

     Lila: alaptalan remény a meggazdagodásra

     Méregzöld: BAK

     Narancsszín: tapintatosság, kedvesség

     Piros: szerelmi boldogság, KOS, MARS, vér, bor

     Piros és sárga: forró szerelem

     Piros és világoskék: tisztesség ér

     Rózsaszín: tiszta kedély, derült napok, BIKA, VÉNUSZ, lánygyermek

     Sárga: siker, szerelemváltozás, IKREK, MERKÚR, irigység

     Sötétbarna: SZŰZ, FÖLD, SKORPIÓ

     Sötétkék: állandóság az állapotunkban, NYILAS, egyenruha, égbolt

     Sötétkék és zöld: magány, de megelégedettség

     Sötétvörös: hamisság, cselvetés, becsapás, SKORPIÓ

     Szürke: BAK, alkony

     Türkiz: VÍZÖNTŐ

     Világoskék: ború nélküli boldogság

     Világoskék és zöld: társas élet, mulatság

     Zöld: remény, SZŰZ, növények

 

Számok:

     1: egység, egész, egyedül, egészség, befolyásolható, uralkodó, Nap

     2: kétség, kettősség, kiegészítés, pár, ellentét, nőies, Hold

     3: egyensúly, nyugalom, tökéletesség, Jupiter

     4: negatív, mint a 13 összegzése, kreatív, Nap

     5: Merkúr

     6: Vénusz

     7: aktív, Hold

     8: visszavonultság, tanulás, akadályok, Szaturnusz

     9: Mars

    10: hatalom, Plútó

    11: mesterszám, nagy lehetőség, rendkívüli energia, meg nem értett gondolatmenet

    12: mesterszám

    13: negatív szám

    22: mesterszám, bármit elérés képessége

    31: negatív, mint 13 fordítottja

 

Beszéd:

     Ha testetlen beszédet hallunk, akkor az öntudatunk.

     Anyánk szól hozzánk: jelképes azt jelenti, amit érzünk a jövőben megvalósul szellemi tanácsadó  

Apa: kinyilatkoztatás Isten: sorsunkat és a jövőnket mondja. Fiunk és az állatok nevében is szólhat hozzánk.  

     Saját beszédünk: nyereség átvitt értelemben

     Hír hallása: kiemelt esemény, jelképes

Balkezesnél és kétkezesnél önmagával azonos   

Jobbkezesnél: amit nő mond nőnek az igaz, amit férfi mond férfinak az igaz nő és férfipárosításnál az ellenkezője az igaz Halott ember: jobbkezesnél az ellenkezője kivéve, ha azaz anya, apa vagy a gyerek.

    Balkezes a halottal egy nyelven beszél 

 

 

 

Az asztrológia és az álmok összefüggése:

 

 

Álmaink a szerint működnek, ahogy a Hold elhelyezkedik a radix horoszkópunkban. Jegyhelyzete utal az álmok tulajdonságaira, jellegére, témájára. Házhelyzete mutatja a legtöbbször előforduló életterületeket és személyeket, akikkel kapcsolatba kerülhetünk álmunkban. Radix Holdunk fényszögei is színesítik álmaink világát.

Az álmok értelmezését segíti a pillanatnyi Hold állása. Az álomnaplóba írjuk fel, hogy éppen hol áll és milyen fázisban van. Nézzük meg, hogy a Hold melyik radix házunk felett tranzitál és milyen látens fényszögekkel érintkezik. Ez kapcsolatba hozható az álom témájával és hatásaival. A Holdfázis mutathatja, hogy haladunk valami felé (növekvő Hold), vagy az esemény egy régi dolog (fogyó Hold).

A másik bolygó a Neptunusz, amelyik kapcsolatba hozható az álomfejtéssel. Ő a kollektív tudattalan képviselője, a misztikus, szétáradó, parttalan történetek felelőse. Tőle származnak a meneküléssel kapcsolatos álmok és azok a témák, amelyekkel nem akarunk szembe nézni. A misztikus álmok esetében nehéz megkülönböztetni a tiszta illúziót a magasabb rendű valóságtól.  

(Források: Ruediger Dahlke: Az alvás.

                 Robert Moss: Tudatos álmodás) 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.